Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/12/2020

VOV4.K’ho- Cau sơ pơ\ bơr bơh Thủ tướng lơgar Anh dê pa pà gi\t, Chính phủ Anh ờ sơrbì rơndăp lơh adat Drà tàm dơlam is geh yal tàm nhai 10 pa do. Bơta do digơlan lơh gơlik tai kal ke ai dơ\ cribơyai đah Anh mờ Mpồl tam klăc châu Âu (EU) in.

EU neh uă dơ\ sồr lơgar Anh tam gơl halà ai te\ wơl rơndăp lơh adat do. Kuang ătbồ Mpồl kuang bàng cribơyai broă Brexit bơh EU dê là ồng Michael Banier yal, 2 gah lơh broă jal mhar, mơya bơta gơn kơnờm tơrmù [à bơta ờ ring bal kung gam ờ hềt loh làng sơl.

Tàm tu\ hơ\, ồng Boris Johnson Thủ tướng lơgar Anh den tơngo\ nùs nhơm pin dờn bè bơta gơn kơnờm lơh geh jơnau ring bal. Ală lơgar EU hòi jà ală kuang bàng cribơyai broă bơh EU dê ờ go\ di tài bơh bơta rồn bơklơn tu\ tơngai ai du\t ndơl mờ gơ jă gơ jal dùl nùs bal mờ lơgar Anh bè dùl jơnau ring bal kă bro ờ go\ kuơ. Bàr pe lơgar sồr tơn jo\ ală dơ\ cribơyai tus tơnơ\ tu\ tơngai tàm pơn jăt tai Brexit tơn jơh tàm ngai 31/12 tus.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định