Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2020

VOV4.K’ho- Mpồl lơh phe lơgar Campuchia dê đơs là, bơta dà tih tàm làm uă tiah tàm ală ngai do geh ờ go\ lơh gơrềng tus tăc phe bơh lơgar do dê mờ lơgar ndai tàm nam do mơya digơlan lơh gơmù khà kòi tăc tus lơgar Việt Nam.

Ồng Lun Yeng, Kuang ătbồ Mpồl lơh phe lơgar Campuchia pà gi\t, uă hìu bơnhă cau lơh broă sa neh tơnhàu mờr jơh bă kòi bơh khi dê lài mờ tu\ geh dà tih den tàng geh tơl khà nàng lơh gơlik phe.

Dà tih digơlan lơh gơmù dùl êt khà kòi lơh geh mơya geh ờ lơh gơrềng tus khà phe tăc mờ lơgar ndai tài bơh bă kòi gơtìp hoàc hươr dùl êt ngan pơndrờm mờ kờp jơh bă kòi sih tam.

Mơya, ồng Lun Yeng kung đơs là, hoàc hươr tài bơh dà tih lơh aniai digơlan lơh gơmù khà kòi tăc tus lơgar Việt Nam mùl lơh geh tus rlau 2 tơlak tấn dùl nam. Bơdìh hơ\ tai, khà priă kòi tăc kung digơlan gơguh sơl tài bơh ală hìu măy măy kòi geh jơnau kờ` blơi uă kòi rlau.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định