Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/7/2020

VOV4.K’ho – Di tơngkah 73 nam Ngai cau ling sồt să, cau ling chơt màng, Mpồl atbồ kes pria\ “Kis git jơnau git adat” càr Dak Lak neh bơyai lơh jàu pà ală broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa gơ wèt tus mờ cau geh màng mờ dà lơgar gơ wèt hìu bơnhă r[ah tàm càr.

3 mpồl cau geh dong kờl broă lơh geh: dong kờl pria\ bơcri kă bro, tac bro dềt mờ rah rài nàng lik klàs r[ah kờp pria\ 20 tơlak đông ai mò Trần Thị Nghĩa (kòn cau ling chơt màng, ơm tàm thị trấn Ea Kar, kơnhòal Ea Kar); dong kờl bơt bơtàu broă lơh ròng sur nàng lik klàs r[ah kờp pria\ 15 tơlak đông ai mò Phạm Thị Nhì (cau tờm cau ling chơt màng, ơm tàm thị trấn Ea Kar, kơnhòal Ea Kar) mờ dong kờl bơt bơtàu broă lơh ròng kơn rồ me nàng lik klàs r[ah kờp pria\ 20 tơlak đông ai mò Hoàng Thị Niềm (cau geh màng dong kờl kac màng, ơm tàm xã Ea Knuếc, kơnhòal Krông Păk).

Di tu\ do, Mpồl atbồ kes pria\ geh jàu pà broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa ai 32 nă cau geh màng mờ dà lơgar gơ wèt hìu bơnhă r[ah tàm ală kơnhòal Krông Păk, Ea Kar, Krông Bông, Krông Năng, Lak, Ea Sup, M’Drak in mờ kờp jơh pria\ tă dong kờl là 867 tơlak đông.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng