Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/9/2020

VOV4.K’ho- Drim ngai 23/9, càr Dak Lak bơyai lơh pơrjum jờng rơ 30 mpồl cau mờ 60 nă cau dùl nă să is pơn rơ jak tàm srơh tàm pơr lòng kờ` gơboh dà lơgar bơh Mpồl cau lơh broă sa càr dê tơngai bơh nam 2020-2025. Tàm 5 nam do, srơh tàm pơr lòng kờ` gơboh dà lơgar geh ală kấp Mpồl cau lơh broă sa càr Dak Lak pơgồp bal mờ srơh lơh pràn “bơsram mờ lơh jat krơh niam Hồ Chí Minh dê” mờ geh lơh ngan tàm uă srơh ngan ngồn. Tus tu\ do, ală hìu bơnhă cau lơh broă sa geh priă lơh geh rlau 200 tơlak đong dùl nam gơguh uă rlau mờr 4 dơ\ pơn ndrờm mờ tơngai lài.

90 mpồl cau, cau dùl nă să is geh jờng rơ

Tàm srơh tàm pơr lòng bơt bơtàu [òn lơgar pa, tiah drà ngac ngar mờ sền gàr tiah ơm kis, cau lơh broă sa càr Dak Lak neh tă pơgồp rlau 115 tơmàn đong, g^t nđờ rơhiang rơbô ngai lơh broă, pà is rlau 540 rơbô thơk vuông ù nàng lơh pa, lơh niam gùng lòt [òn lơgar mờ ală broă lơh lơh sa làng bol in. Bơh ală srơh tàm pơr lòng bơh Mpồl cau lơh broă sa càr dê lam lơh neh geh uă cau pơn rơ jak, pơn rơ ngan geh Đảng, dà lơgar mờ Mpồl cau lơh broă sa Dà lơgar Việt Nam dê pà khà jờng.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định