Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2021

VOV4.K’ho- Gah đơng lam Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dăk Nông pơn jăt tai lơh sùm ală mpồl drơng broă rơcăng sơndră kòp Covid-19, kung bè sơlơ tơnguh tai broă lơh ătbồ, ờ lời bơta dô gan nhàr lơgar, mu\t tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam tàm tiah nhàr lơgar tàm dơ\ sa tềp bơhiàn dà lơgar dê nam 2021.

Tu\ do, ală pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar neh crơng gơs 25 mpồl. Bulah broă lòt sền gròi sền mờ bơta ơm kis sàu sa tìp uă ngan kal ke, bòl glar, mơya mờ nùs nhơm “tam dră mờ kòp bè tam lơh mờ bol sò tơm”, kuang bàng, cau ling lơh kơnòl broă tàm ală mpồl drơng broă sùm rơcăng lài sơrlèt gan, lơh jăt niam broă kơryan mu\t tàm lơgar, dô gan nhàr lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam, lơh geh mpồl cau rơcăng sơndră kòp tàm tiah nhàr lơgar.

Ală pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar kung neh pơgồp bal niam mờ gơnoar ătbồ ală tiah mblàng yal, tơnguh uă bơta gi\t wa\ bè rơcăng sơndră kòp Covid-19 ai làng bol in. Sùm tàm yal tơngi\t bal jơnau mờ mpồl ătbồ tiah nhàr lơgar bơh càr Mundulkiri, lơgar Campuchia dê tàm broă rơcăng sơndră kòp.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định