Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/1/2021

VOV4.K’ho- Tàm Hà Nội, Sră báo Nhân dân pơgồp bal mờ Hìu li\p sră Chính trị dà lơgar Bơta ngân dê bơyai lơh Dơ\ yal tơngi\t sră “Bơta sền sơnơng jo\ jòng mờ bơta kơ\p kờ` brồ guh bơh jơi bơtiàn dê”.

Pang sră “Bơta sền sơnơng jo\ jòng mờ bơta kơ\p kờ` brồ guh bơh jơi bơtiàn dê” bơtòm tơrgùm pe jơnau cih bơh ồng Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar Việt Nam dê bè broă lơh rơcăng, rơndăp lơh mờ bơyai lơh Pơrjum dờng Đảng bộ ală kấp mờ Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê. Pang sră yal tơngi\t nùs nhơm, bồ tơngoh đơng lam mờ broă sền pa jrô ơnàng, bềng bơta jơh nùs jơh tồr bơh cau lam bồ Đảng mờ Dà lơgar dê, mơkung săc rwah bàr pe jơnau cih, jơnau tă pơgồp bơh ală cau kơlôi sơnơng jak chài, kuang bàng lam bồ mờ ătbồ dê, bơh ală bơyô sền sră tàm gùt lơgar dê nàng kờ` mblàng sền, lơh loh kung bè tơngo\ bơta dùl nùs bal, đơs niam ngan tơngume mờ bơta kuơ bồ tơngoh pe jơnau cih bơh Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar dê.

Pang sră là sră nggal kuơ, dong kuang bàng, đảng viên mờ làng bol sền nàng gi\t wa\ jrô rlau bè nùs nhơm, bồ tơngoh sồr lơh mờ bơta đơng lam tơl làm bơh Đảng dê kung bè bơh ồng Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar Việt Nam dê. Bơh hơ\, đòm jăt tàm broă lơh he dê, ngan là tàm broă lơh bơ\t bơtàu mờ lơh niam wơl Đảng tu\ do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định