Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Đơs nền gơnoar broă kuơ màng bơh cau ùr dê tàm srơh bơt bơtàu [òn lơgar pa, poh lài, Mpồl tam klăc cau ùr Việt Nam pơgồp bal mờ Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn bơyai lơh pơrjum “Cau ùr mờ Broă lơh tơl xã dùl phan lơh geh (OCOP). Kung tàm dơ\ do sơl, Mpồl tam klăc cau ùr Việt Nam neh bơyai lơh dơ\ jàu khà jờng dơ\ pơr lòng Cau ùr sơn đờm mut lơh broă nam 2020

Tơngai pa do, Mpồl tam klăc cau ùr Việt Nam neh g^t wă gơnoar broă, kơnòl bơh he dê tàm broă tus bal broă lơh OCOP mờ gơnoar là cau tờm hòi jà mblàng yal bè broă lơh mờ là cau tờm tus bal bơt bơtàu, bơtàu tơnguh phan lơh geh OCOP, mơ kung là cau tờm kuơ màng lơh nền broă sac rơ wah phan ngui sa pah ngai tàm hìu bơnhă. Bơh rơndap broă lơh dong kờl cau ùr sơn đờm mut lơh broă, Mpồl tam klăc cau ùr neh dong kờl oh mi cau ùr khin cha sơn đờm mut lơh broă OCOP lik klàs bơh r[ah, crơng gơs 6 rơbô mpồl hợp tác xã, mpồl tam klăc bal, 500 Hợp tác xã. Pah nam Mpồl tam klăc cau ùr kung dong kờl bơto bơtê broă lơh ai 6 rơbô nă cau lơh broă cau ùr in tơnguh uă bơta jak chài atbồ, kung bè tàm tơr bo\ bal tăc phan lơh geh, dong kờl priă bơcri càn priă dong kờl nàng bơtàu tơnguh lơh sa gơguh tus rlau 22 rơbô tơmàn đong. Uă mpồl Hợp tác xã neh geh phan lơh geh tơl khà OCOP bơh 3 tus 4 sơma`. Mò Võ Ái Hòa, Phó chủ tịch Mpồl tam klăc cau ùr Việt Nam càr Bến Tre pà g^t:

Bol a` dong kờl cau tàm mpồl cau ùr, mpồl lơh sa kă bro cau ùr cih mat mat kă bro, tus bal broă lơh OCOP. Bơdìh mờ hơ\ gơ wèt mờ broă lơh sơn đờm mut lơh broă, bơtàu tơnguh mpồl lơh sa kă bro, Mpồl cau ùr kung tơr gùm uă broă lơh, tàm hơ\ bol a` pơgồp bal mờ ală gah lơh broă geh gơ rềng nàng pờ ơdu\ bơto pơlam, pơlam oh mi in ală broă lơh, nàng phan lơh geh tơl khà broă lơh, bơta niam, tàm hơ\ lơh geh mờ dờp geh phan lơh geh OCOP.

Cau ùr Dak lak lơh ngan tus bal bơt bơtàu [òn lơgar pa

Tàm dơ\ pơrjum, ală cau ala mat đơs là, ală phan lơh geh uă ngan là lơh sa jat broă lơh bơh yau, mòn lơh is, ờ hềt ngui uă bơta chài công nghệ tàm broă lơh sa… Ngan là ờ hềt lơh jat bơta pràn bơh cau ùr dê mờ ală kấp hội gơ wèt mờ broă lơh OCOP. Den tàng tàm tơngai tus, Mpồl tam klăc cau ùr Việt Nam ală kấp pơn jat tai pơgồp bal mờ gơnoar atbồ ală tiah lam lơh ală broă lơh dong kờl cau tàm mpồl sơn đờm mut lơh broă lơh geh phan OCOP, lơh gơs broă dan cih mat kă bro, gơnoar geh ngui. Phó Chủ tịch Mpồl tam klăc cau ùr Việt Nam mò Đỗ Thị Thu Thảo pà g^t:

 Mpồl tam klăc cau ùr pơn jat tai pơgồp niam rlau tai mờ ală Bộ, gah sơnah lơh broă dà lơgar mờ ală tiah nàng dong kờl ai mpồl Hội in, oh mi cau ùr ală kấp đòm jat gơnoar broă là cau tờm tàm broă tus bal bơtàu tơnguh broă lơh OCOP. Ngui niam bơta bơceh pa bơh tơl mpồl bơtìan làng bol dê, ngan là broă lơh pràn tam klăc bal bơh broă lơh tus broă tăc phan lơh geh, bơtàu tơnguh ală anih lơh geh phan OCOP.

Jat jơnau kờp sền bơh Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển nông thôn, lơh jat broă lơh OCOP tàm ală tiah pà go\ bơta tus bal ngan mờ cồng nha bơh uă ngan oh mi cau ùr dê tàm broă bơtàu tơnguh ală phan lơh geh OCOP, pơgồp bơnah ngui niam bơta kuơ, bơta pràn, yal tơng^t bơtàu tơnguh ală phan bơna geh kuơ tàm ală tiah dê. Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn hơ geh sùm lòt bal mờ Mpồl tam klăc cau ùr Việt Nam tàm broă dong kờl, tơnguh uă bơta pràn jak mờ tu\ tơngai niam tus bal bơh cau ùr [òn lơgar dê tàm broă lơh OCOP đơs is kung bè lơh sa [òn lơgar đơs bal, pơgồp bơnah bơt bơtàu [òn lơgar pa Việt Nam kơ\ kơl jap.

Bi Mai Thị Dược tàm Lâm Đồng tam pà bal bè sơn đờm mut lơh broă geh cồng nha tàm broă bơt bơtàu [òn lơgar pa

Nàng kờ` jờng rơ cau ùr tàm srơh bơt bơtàu [òn lơgar pa mờ sơn đờm mut lơh broă, poh lài, Mpồl tam klăc cau ùr Việt Nam neh bơyai lơh dơ\ jàu khà jờng dơ\ pơrlòng Cau ùr sơn đờm mut lơh broă nam 2020. Mpồl bơyai lơh jàu khà jờng ai 68 rơndap broă lơh jak ngan, ngan là 23 rơndap broă bơh cau ùr kue\t kơlte dê mờ 10 rơndap broă lơh cau ùr bơsram dờng dê mờ kờp mờ priă rlau 8 tơmàn đong, bal mờ uă ngan phan pà geh kuơ ndai. Ală rơndap broă lơh ndrờm tơngo\ bơta kờ`, kờ` lơh geh ngan, nùs nhơm tam gơl pa, bơceh pa tàm broă bơtàu tơnguh lơh sa kă bro, ngan là ală rơndap broă lơh sơn đờm mut lơh broă bơh cau ùr làng bol jơi bơtìan kòn cau, cau kue\t kơlte dê.

Đơs tàm dơ\ jàu khà jờng, ồng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ cih dờp, jờng rơ ală cồng nha mờ Mpồl tam klăc cau ùr Việt Nam dê lơh geh tàm broă dong kờl, lòt bal, sền gròi cau tàm mpồl là cau ùr, ngan là ală cau ùr geh rài kis kal ke. Mpồl tam klăc cau ùr Việt Nam neh geh ală broă lơh dong kờl, bơto pơlam dong cau ùr khin cha sơn đờm mut lơh broă. Tàm hơ\, dơ\ pơrlòng “Cau ùr sơn đờm mut lơh broă nam 2020” neh lơh geh bơta gơ kờ`, gơ dan ờ mìng ai ală cau ùr geh tơl bơta in lơm gời mờ jơh bal mờ ală cau ùr tàm tiah sar lơgar ngài mờ cau ùr kue\t kơlte in sơr lèt gan kal ke, lơh pas di pal. Phó Thủ tướng kơ\p kơnờm mờ nùs nhơm sơn đờm mut lơh broă, lơh jat niam jơnau bơceh pa tàm mpồl cau ùr gùt lơgar dê rơ\p geh tai uă mpồl lơh sa kă bro, cau ùr lơh sa kă bro sơn đờm mut lơh broă pa, lơh pas di pal ai să tờm in, tă pơgồp tàm bơta bơtàu tơnguh dà lơgar dê.

Jat VOV- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định