Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/9/2020

VOV4.K’ho – Bộ trưởng Quốc phòng lơgar Đức, mò Annegret Kramp-Karrenbauer yal bơr, Tây mờ Đức lơh ngan bal mờ gơp sền gàr lơngap lơngai châu Âu tu\ ală bơta pơhìn gùt dar ngai sơlơ gơguh ua\. Jơnau yal bơr geh đơs tàm dơ\ lòt còp bal bơh Bộ trưởng Quốc phòng Đức mờ Bộ trưởng Quốc phòng lơgar Tây tus hìu ma\i Manching Airbus tàm tiah đah tô [òn dờng Munich.

Jat Bộ trưởng Quốc phòng lơgar Đức đơs, bơta kuơmàng rlau jơh là pal bơt bơtàu kơ\ gah sền gàr dà lơgar châu Âu bơh ală jơnau hơ pơrgon jo\ tơngai mờ ală rơndap broă bơtàu tơnguh jo\ jòng ai tơ nơ\ do in. Bè đah he, Bộ trưởng Quốc phòng lơgar Tây jờng rơ ală bơta tam gơl neh lơh geh tàm rơndap broă lơh rơndeh par tam lơh rài pa, mùl kuơmàng ngan gơ wèt tus mờ châu Âu nàng sơlơ tơnguh bơta pràn rơcang gàr mờ ờ duh pal kơ nờm tàm ală lơgar tàm mpồl bal.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định