Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/1/2021

VOV4.K’ho- Ngai 26/01, mò Kaja Kallas neh yal bơr guh at gơ noar broă Thủ tướng bơh Chính phủ tam klac bal 2 đảng pa bơh lơgar Estonia dê mờ ngan ngồn gơ gơs là ùr Thủ tướng sơn rờp bơh lơgar do dê kờp bơh dơ\ ai geh lơngap lơngai is tàm nam 1991. Kung tàm dùl ngai bal, anih lơh broă crơng gơs kơrnuat boh lam lơgar Estonia dê kung ring bal mat 15 nă kuang geh jơng tàm Chính phủ. Ală lơgar rềp bal đơs niam bơta ring bal khà cau klau mờ cau ùr bơh Chính phủ pa dê tàm khà 15 nă kuang geh jơng den geh tus 7 nă Bộ trưởng là cau ùr. Ală gơ noar broă Bộ trưởng kung geh tam pà ring ai 2 đảng tam klac bal at gơ noar in.

Lài hơ\ tàm ngai 24/01, Đảng lơh niam wơl tàm gùl đah ma bơh mò Kaja Kallas lơh Chủ tịch mờ Đảng tàm gùl đah kiau neh lơh geh dùl jơnau ring bal nàng crơng gơs 1 Chính phủ ala Chính phủ bơh Thủ tướng lài do dê, là ồng Juri Ratas tơn jơh at gơ noar broă tàm ngai 13/1 tơ nơ\ broă ờ niam gơ rềng tus sa kuề sa kùa.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định