Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/8/2020

VOV4.K’ho- Geh tai 10 nă cau gơtòp pa kòp Covid-19 geh yal drim do (04/8). Tàm khà do geh 7 nă cau tàm [òn dờng Đà Nẵng mờ 03 nă cau tàm càr Quảng Nam, geh gơrềng tus mờ hìu sơnơm Đà Nẵng.

Kờp tus 6 jơ drim ngai do 04 nhai 8: lơgar Việt Nam kờp jơh geh 652 nă cau gơtìp kòp Covid-19, tàm hơ\ 307 nă cau gơtìp mu\t bơh lơgar bơdìh neh geh tam cah is tơn.

Khà cau gơtìp kòp pa tàm mpồl bơtiàn kờp bơh ngai 25 nhai 7 tus tu\ do là 205 nă. Kờp jơh khà cau tìp rềp mờ cau kòp mờ mu\t tàm lơgar bơh tiah gơbàn kòp gam geh sền gròi bơta pràn kơl dang să jan (tam cah is) 133 rơbô 279 nă, tàm hơ\ tam cah is tơrgùm bal tàm hìu sơnơm là 1 rơbô 258 nă, tam cah is tơrgùm bal tàm ală hìu ndai là 20 rơbô 427 nă; tam cah is tàm hìu, tàm [òn ơm kis là 111 rơbô 594 nă.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng