Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/7/2020

VOV4.K’ho – Drim ngai 8/7, tàm dơ\ mut pơrjum dơ\ 13, khóa 11, tơngai lơh broă bơh nam 2016 tus nam 2021, HĐND càr Gia Lai neh lam lơh tơn jơh tơngai lơh broă mờ pồ bơ tơl ua\ gơ noar broă gơ wèt gơ noar bơh HĐND càr dê. Tàm dơ\ mut pơrjum, HĐND càr Gia Lai bơyai lơh pờ tê sền sơ wì, ring bal tơn jơh lơh kơ nòl broă ủy viên HĐND càr mờ tơn jơh at gơ noar broă ủy viên UBND gơ wèt tus mờ 3 nă cau ntrờ` anih lơh broă mờ jơh sơnam rê rlô lơh broă.

Sơn đờm mut pơrjum HĐND càr Gia Lai

Kung tàm ngai 8/7 sơl, HĐND càr Gia Lai neh pồ bơ tơl ủy viên UBND càr gơ wèt mờ 4 nă cau. Tàm dơ\ pơrjum bơh tu\ do tus ngai hìng, 10/7, HĐND càr Gia Lai geh sền sơ wì, cribơyai ua\ tơngume kươmàng gơ rềng tus broă bơtàu tơnguh lơh sa – mpồl bơtìan; broă lơh bơh ală anih lơh broă tư pháp dê; broă lơh rơcang sơndră cau tìs; cồng nha ai wơl bă ù brê gơtìp sơ gràm phà mờ broă bơsong ală jơnau đơs, jơnau dan mờ cau te\ khà sền gròi…

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng