Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/11/2020

VOV4.K’ho- Uă tiah tàm càr Gia Lai neh lơh gơs broă sền kờp cing mồng nam 2020 mờ ală cồng nha nrơ\t ngan pơn drờm mờ khà kờp pơgap mờ do 12 nam (nam 2008). Mờ broă lơh sền kờp khoa học mờ ngan ngồn, cồng nha neh yal di pal đau bơta cing mồng tàm mpồl bơtìan.

Jat cồng nha sền kờp cing mồng nam 2020, kơnhoàl Ia Grai, càr Gia Lai tu\ do gam prap 765 bòr cing mồng, gơmù 351 bòr cing pơn ndrờm mờ nam 2008. 4 xã tiah đah mat tơngai mut kơnhoàl (Ia O, Ia Chía, Ia Khai, Ia Krai) tu\ do gam prap cing mồng uă ngan rlau jơh. Bulah ală cing mồng gơmù mờr 200 bòr cing mơya xã Ia O kung gam là tiah gam prap cing mồng uă ngan rlau jơh tàm kơnhoàl dê mờ 344 bòr cing, tàm hơ\ geh uă bòr cing kuơ màng.

Cing mồng gam geh ală [òn lơgar prap niam ngan

Ồng Nguyễn Khắc Hùng-Phó Kuang atbồ phòng Văn hóa-Thông tin kơnhoàl Ia Grai, càr Gia Lai pà g^t: Geh dùl bơta geh ngan mờ chờ hờp ngan là tu\ rài kis làng bol kòn cau Jarai dê ngai sơlơ gơguh pas đau, khi geh bơta kờ` blơi tai cing mồng, bulah hìu bơnhă neh geh 2,3 bòr cing mồng bloh. Geh ală hìu bơnhă neh tă 2,3 rơhiang tơlak đong nàng blơi geh ală bòr cing mồng kuơ màng. Gơ wèt mờ hìu bơnhă do, hơ\ là dùl tàm ală bơta đơs nền bơngă mờ mpồl bơtìan.

Geh uă jơnau gơbàn gơ lam tus khà tơr gùm kờp cing mồng gơmù pơn ndrờm mờ nam 2008. Lài jơh là bơta ờ dùl nùs bal tàm broă cih khà kờp tơl bòr cing mồng dê halà tơl nơm cing mồng. Tơnơ\ tai là, uă hìu bơnhă lài do geh cing kuơ màng gơbàn roh tài cau kơ`au den nùs nhơm pin wil wơl, prap cing ndơ\p ngan ờ ai kuang bàng in kờp sền.

Tàm ù tiah lơh chờ Kông Chro, tiah geh ală cing mồng ơm dơ\ 3 gùt càr Gia Lai dê, jat khà kờp geh cih nam 2008 là 651 bòr cing mồng. Mơya cồng nha sền kờp tu\ do gam 538 bòr cing mồng. Tàm 2,3 tiah ndai càr Gia Lai dê, ală cing mồng kung geh bơta tam gơl jat gùng dà gơ mù, ngan ngồn bè kơnhoàl Kbang tu\ do gam 690 bòr cing (gơmù 229 bòr cing pơn ndrờm mờ nam 2008), Krông Pa geh 407 bòr cing (gơmù gam 110 bòr cing), Đức Cơ geh 215 bòr cing (gơmù gam 35 bòr cing).

Jat ồng Nguyễn Quang Tuệ-kuang atbồ cơldu\ Atbồ phan lời wơl bơh yau, Sở Văn hoá - Thể thao mờ Du lịch càr Gia Lai đơs, dơ\ sền tơrgùm kờp do ờ mìng là sền kờp ală cing mồng lơm gời mờ gam sền sơ wì jơh bal bè tiah ngui cing mồng tàm mpồl bơtìan. Bơh ală jơnau yal, khà kờp do gah lơh broă Niam chài geh ală jơnau đơs geh gơ rềng tus broă prap gàr mờ ngui niam ală bơta kuơ bơh cing mồng dê mờ ù tiah niam chài cing mồng tàm ù tiah do dê.

Ală tiah gam geh ală broă lơh krơi is nàng sền gàr cing mồng kung bè ngui niam bơta kuơ bơh ù tiah niam chài phan lời wơl bơh yau do dê. Mơya, jat uă tiah den broă prap gàr di gùng di dà, di pal mờ rài kis geh ngan bơh cing mồng dê kờ` pal geh ală jơnau sồr, kơrnoat mờ broă lơh ngan ngồn.

Jat ồng Nguyễn Quang Tuệ- Kuang atbồ Cơdu\ Atbồ phan lời wơl bơh yau, Sở Văn hóa-Thể thao mờ Du lịch càr Gia Lai den: ờ mìng là sền gàr bè khà kờp cing mồng lơm gời mờ kờ` pal tơnguh bơta kuơ bơh cing mồng dê bè gah niam chài phan lời wơl kah yau ờ di phan bơna nàng làng bol in g^t loh bơta kuơ bơh tơl bòr cing he gam prap. Bơdìh mờ hơ\, gah lơh broă Niam chài kung pal jờng rơ ală hìu bơnhă mờ mpồl bơtìan lơh jat niam broă lơh prap gàr mờ sền gàr cing mồng bơh broă lơh sền tơr gùm kờp dơ\ do dê.

Quốc Học jat ba\o Gia Lai- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định