Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/9/2020

VOV4.K’ho- Mho ngai 28/9, pơrjum dơ\ 15, Hội đồng nhân dân càr Lâm Đồng, khoá 9, tơngai lơh broă bơh nam 2016 - 2021 neh sền sơ wì ring bal 5 Nghị quyết kuơ màng geh gơ rềng tus broă ai ngui kơrnoat bơtơl cau tờm bơcri priă lơh rơndap broă lơh mpồl B mờ C tàm ù tiah càr dê; ring bal sră cih bơtơl ală rơndap broă kờ` pal ai wơl ù mờ ală rơndap broă lơh kờ` geh tam gơl tus jơnau kờ` ngui ù lơh kòi, ù brê rơcang gàr bồ tô dà tus jơnau kờ` ndai nam 2020 dê; tam gơl, bơtơl broă rơndap lơh di mơ tơngai tơngai bơh nam 2016-2020; tam gơl cau tờm bơcri priă  lơh rơndap broă lơh lơh niam wơl phan bơna drơng broă bơtàu tơnguh lơh sa suơn sre tàm càr Lâm Đồng in (tơngai dơ\ 1), ngui priă bơcri càn ODA bơh Chính phủ Nhờk dê; tơn jo\ tơngai lơh jat Nghị quyết sồ 20/2016 mờ Nghị quyết s 21/2016 bơh Hội đồng nhân dân càr Lâm Đồng dê.

Pơrjum neh tơr gùm cribơyai kơnòl broă bơtàu tơnguh lơh sa lòt bal mờ broă gàr tơl niam rài kis mpồl bơtìan, rcang sơn dră kòp, mờ kung tơnguh broă atbồ phan kuơ geh is mờ sền gàr tiah ơm kis.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định