Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/7/2020

VOV4.K’ho- Indonesia pa yal bơr geh lơh gơlik geh is sơnơm vaccine rcăng sơndră kòp Covid-19 nàng lơh geh jơnau kờ` ngui tàm lơgar.

Tàm dùl dơ\ pơrjum báo, cau lam bồ mpồl kơlôi sơnơng dà lơgar bè kòp Covid-19 bơh lơgar Indonesia dê pà gi\t, sơnơm vaccine rcăng sơndră kòp Covid-19 geh bơh lơgar Indonesia dê lơh gơlik bơh tàm lơgar lời ai jơnau kờ` ngui tờm bơh làng bol dê.

Kuang ătbồ Cơldu\ lơh broă kơlôi sơnơng mờ tam gơl pa kòp Covid-19 là ồng Ali Ghufron Mukti pà gi\t, Indonesia pal lơh geh jơnau kờ` sơnơm vaccine bơh să tờm is he dê tài bơh kơlôi rcăng rơngòt bè broă kă bro sơnơm vaccine gùt lơgar ù bơh lơgar ndai lơh gơlik digơlan ờ ndrờm bal.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng