Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- UAE mờ Israel pa yal, neh lơh geh dùl ròt jơnau ring bal đah 2 gah nàng kờ` gơ hòi gơ jà mờ sền gàr bơcri priă bal mờ gơ\p. Thứ trưởng Bộ Tài chính lơgar UAE, ồng Younis Haji Al- Khoury pà g^t, 2 gah neh ki\ 99 jơnau ring bal sền gàr dong kờl bơcri priă. Ală jơnau ring bal do nàng kờ` sơlơ tơnguh bơta g^t gơ\p lơh sa, pơn jờng tàm pơr lòng đah 2 lơgar.

Đah lơgar Israel, jơnau ring bal geh cèng wơl bơta kuơ ai tiah lơh sa kă bro dùl nă să is  in mờ sơlơ tàm pơr lòng lơh sa. Do là dùl tàm ală jơnau ring bal lơh bè ờs wơl bơta g^t gơ\p tàm ngai 15/9 pa do. Bộ Giao thông Vận tải lơgar Israel ngai 18/9 pà g^t, geh ki\ dùl jơnau ring bal dơ\ par kă bro mờ UAE mờ 28 dơ\ par pah poh đah 2 lơgar.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định