Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/7/2020

VOV4.K’ho- Mỹ mờ Mexico neh tơlik jơnau yal bơr bal bè bơta g^t gơ\p đah 2 lơgar di dơ\ lòt còp lơgar Mỹ bơh Kuang atbồ lơgar Mexico, ồng Manuel Lopez Obrador.

Jơnau yal bơr bal đah kuang atbồ lơgar Mỹ, ồng Donald Trump mờ Kuang atbồ lơgar Mexico, ồng Manuel Lopez Obrador pà g^t, 2 lơgar neh lơh pa mờ sơlơ tơnguh bơta g^t gơ\p lơh broă bal nàng kờ` gơ dờp mờ ală bơta lòng sền gàr lơngap lơngai mờ lơh sa bơh rài 21 gơ wèt mờ tiah đah tô châu Mỹ dê.

Mỹ mờ Mexico pơn jat tai pơgồp bal jơh nùs tàm broă sơndră mờ ală bơta lòng lơh sa, sền gàr lơngap lơngai mờ pràn kơl dang să jan ờ hềt geh bơh lài tus tu\ do. Jơnau yal bơr bal đơs nền jơnau ring bal kă bro Mỹ - Mexico mờ Canada là broă lơh niam nàng gàr niam bơta kơ\ kơl jap bè lơh sa mờ sơlơ tơnguh bơta pin dờn gơ wèt tus mờ Mỹ mờ Mexico, bơta kuơ màng gơ wèt tus mờ broă bơtàu tơnguh wơl tàm jơh bal 2 lơgar dê.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng