Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/1/2021

VOV4.K’ho- Khà kờp pa ngan rlau jơh pa geh Tổng cục Hải quan lơgar Lo yal ngai 14/01 pà go\, kờp jơh pria\ lơh geh tăc mờ blơi phan bơh ndai bơh lơgar do dê nam 2020 gơguh mờr 2% pơn ndrờm bal dùl tu\ mờ nam lài. Pal sền gròi ngan là, kă bro đah Lo mờ Mỹ gơguh pràn 8,8%.

Jat Tổng cục Hải quan lơgar Lo dê yal, nam 2020, pria\ lơh geh tăc mờ blơi phan bơh lơgar ndai bơh lơgar do dê lơh geh 32 rơbô 160 tơmàn nhân dân tệ ( rlau 4 rơbô 646 tơmàn dolar Mỹ), gơguh 1,9% pơn ndrờm dùl tu\ bal mờ nam lài, tàm hơ\ tăc phan mờ lơgar ndai gơguh tus 4%.

Ồng Lý Khôi Văn, cau sơ pơ\ bơr Tổng cục Hải quan lơgar Lo pà g^t: Tăc mờ blơi phan bơh lơgar ndai bơh lơgar Lo dê sùm gơguh dương tàm 7 nhai do kờp bơh nhai 6 nam 2020 tus tu\ do. Lo gơ gơs là rài lơh sa tờm mìng dùl lơm tàm gùt plai ù geh khà gơguh dương bè kă bro phan bơna, gơ noar broă dà lơgar kă bro phan bơna khà 1 tàm dunia pơn jat tai geh lơh niam.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định