Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/9/2020

VOV4.K’ho- Tu\ do, pah ngai, [òn dờng Dà Làc, càr Lâm Đồng tơr gùm mờ bơsong kờp bal 250 tấn sồ siă tuh bơdìh. Tài bơh Hìu ma\y bơsong sồ siă lơh broă ờ geh cồng nha, [làng tuh sồ siă Cam Ly mùl neh gơbàn til mpồng tài bơh bơ\ bơl tiah ơm kis mờ uă ir, tu\ do pal à` ơ nòng tai broă dờp mờ tơ\p bồr sồ siă. Bơta pơhìn bơ\ bơl tiah ơm kis bơh [òn dờng Dà Làc dê đơs bal, [làng tuh sồ siă Cam Ly dê đơs is ngai sơlơ uă ngan mờ kal ke ngan sền gròi.

Bơt bơtàu tàm bă ù 28 lồ tàm xã Xuân Trường, ngài mờ tiah tờm [òn dờng Dà Làc pơgap 20 kơi sồ, Hìu ma\y bơsong sồ siă kră kơl dang bơh Công ty TNHH Môi trường Năng lượng xanh mut lơh broă bơh nhai 5 nam 2015, ala [làng tuh sồ siă Cam Ly dê neh uă ir. Mơya, tu\ pa mut lơh broă, hìu ma\y do neh tơngo\ uă bơta ờ pràn bè: công nghệ lơh broă bơh yau, ma\y mok sùm gơbàn ờ diơng, khà sồ siă tuh tàm do ờ gơtùi bơsong jơh gam gơbàn jơng kah… Cồng nha là broă bơsong sồ siă bơh [òn dờng Dà Làc dê hời rơ hơi mut tàm bơta gơ kòl. Jat ồng Cao Văn Cho, Kuang atbồ Công ty TNHH Môi trường Năng lượng xanh đơs,  geh uă ngan jơnau gơbàn gơ lam tus bơta do mơya uă ngan là tài bơh khà priă bơsong sồ siă mờ càr dê tă tơm ai mpồl lơh sa kă bro in lơyah ngan.

Nam 2015 ngan ngồn mut lơh broă, tu\ hơ\ priă tă tơm tu\ bơsong sồ siă là 129 rơbô 500 đong dùl tấn sồ siă. Tàm tiah ndai bơsong mờ broă tơ\p bồr bè Cam Ly den khà priă neh là 136 rơbô đong dùl tấn, ai a` bơsong mờ ma\y mok mờ mìng geh khà priă ờ uă bè hơ\ den a` hoàc huơr ngan, ờ jai lơh tai. Tus nam 2017, UBND càr ai a` in khà priă kờp ing là 336 rơbô đong dùl tấn mơya a` dờp jàu wơl ai Kes priă bơcri bơtàu tơnguh Lâm Đồng in. Mpồl do neh rơ wah 2 nă cau bơcri priă pa mut lơh mơya khi ờ geh bơta pràn nàng lơh, khi ờ jai lơh den khi neh lời te\, den a` pa dờp wơl hìu ma\y do pơgap mờ do 2 nhai. Bol a` den pơn jat tai bơcri priă mờ gam hòi jà ală mpồl lơh sa kă bro lơh bal nàng lơh ngan bơsong sồ siă mbè lơi nàng tiah ơm kis in tơr lir, kloh mờ niam…

{làng tuh sồ siă Cam Ly uă ir mờ bơ\ bơl ngan tiah ơm kis 

Tu\ do hìu ma\y do mìng lơh broă ing là 40% lơm bơta pràn jat broă lơh dê, pah ngai dờp bơsong 80 tấn sồ siă tàm rài kis tuh tơlik bơ dìh, geh ờ hềt tơl 1/3 kờp jơh sồ siă bơh Dà Làc dê. Bơta do ndrờm bal mờ broă 170 nă sồ siă gam wơl sồr pal cèng tus [làng tuh sồ siă Cam Ly, lơh bơta bơ\ bơl tiah ơm kis tàm tiah do dê ngai sơlơ bơ\ bơl rlau tai mờ kal ke ngan sền gròi. Tàm ală nam pa do, [làng tuh sồ siă Cam Ly neh uă dơ\ tơrlah ù tu\ trồ mìu dờng, tơ\p bồr uă bă ù lơh sa bơh làng bol dê. Mơya, jat ồng Huỳnh Ngọc Hải, Kuang atbồ Sở Tài nguyên mờ Môi trường càr Lâm Đồng dê đơs, broă [làng tuh sồ siă Cam Ly tu\ lơi til mpồng là gơ jat bal tàm tu\ lơh broă bơh Hìu ma\y bơsong sồ siă kră kơl dang tàm xã Xuân Trường dê lơm.

{làng tuh sồ siă Cam Ly ơm tàm tiah bơ\ bơl tiah ơm kis uă ngan mờ Thủ tướng Chính phủ neh geh jơnau sồr pal til mpồng [làng tuh sồ siă do. Càr Lâm Đồng kung neh ai priă jền mờ kung neh bơt bơtàu gùng dà nàng il mpồng [làng tuh sồ siă do. Mơya, tài bơh tu\ do, broă bơcri priă bơh Hìu ma\y do dê ờ hềt lơh gơs den sồ siă kung gam pơn jat tai geh jun rê tuh tàm [làng tuh sồ siă Cam Ly dê. Tu\ do, broă kal ke ngan rlau jơh là cau bơcri priă tài bơh ală broă tàm dơlam is, tu\ cau bơcri priă bè ờs wơl broă lơh tàm dơlam is den broă bơcri priă geh lơh gơs jat bè jơnau dan cih mat bơh sơn rờp, tu\ hơ\ tơl broă bơsong sồ siă geh lơh bè ờs wơl.

Hìu ma\y bơsong sồ siă kră kơl dang bơh Công ty TNHH Môi trường Năng lượng xanh tàm Dà Làc lơh broă ing 

Mpồl  lơh sa kă bro đơs là khà priă bơsong sồ siă càr tă tơm là lơyah ngan lơh hìu ma\y sơlơ lơh broă sơlơ hoàc huơr, ai anih lơh broă geh gơnoar den tàm tuh glài bal tàm dơlam is, mpồl lơh sa kă kro ờ hềt lơh gơs broă bơcri priă hìu ma\y. Ờ hềt g^t tus tu\ lơi Dà Làc hơ\ sồng gơtùi bơsong broă kal ke tuh sồ siă lik bơdìh tàm rài kis bè tu\ do. Mơya, bulah broă bơsong sồ siă bơh [òn dờng Dà Làc dê “geh lơh bè ờs wơl” bè jơnau đơs bơh ồng Huỳnh Ngọc Hải, Kuang atbồ Sở Tài nguyên mờ Môi trường càr Lâm Đồng dê, den jơh ală bơta lơh ngan hơ\ kung mìng là gùng dà cèng bal bơta rcang đơs lài bè tu\ do lơm gời. Jat Bộ trưởng Bộ Tài nguyên mờ Môi trường ồng Trần Hồng Hà đơs,  bè jo\ jòng  Lâm Đồng pal geh gùng dà pràn kơl dang mờ lơh geh cồng nha rlau tai nàng sền gròi nền cê jơh  broă lơh bơsong sồ siă do.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên mờ  Môi trường ồng Trần Hồng Hà lòt sền bơta geh ngan bơta bơsong sồ siă tàm Dà Làc 

Dà Làc là dùl [òn dờng nhơl chờ dờng den sồ siă tuh bơdìh gam là dùl broă lơh jal mhar ngan tàm tu\ bol he ờ hềt geh rơndap ù tiah, cau bơcri priă dùl bă niam ngan. Do là broă lơh gam lơh gơs bơta rồn bơklơn uă ngan ai Lâm Đồng in. Broă bơcri priă lơh hìu ma\y do mìng là bơsong dùl broă lơh ing lơm gời, tài sơn đan là công nghệ chu sồ siă mơya mờ công nghệ do ờ hềt geh sền sơ wì. Gơ wèt mờ Dà Làc, tàm tơngai tus den sac rơ wah broă lơh sền gròi jơh ală broă pơn diang mờ geh ală broă lơh di pal nàng bơsong sồ siă. Ngan là bol he geh ai tơlik uă ngan gùng dà, tàm hơ\ geh ală gùng dà krà` cê neh geh lơh ngan ngồn tàm Adat sền gàr tiah ơm kis nam 2020 tam gơl mờr tus do

Dilah ờ sơr băc mhar rơndap ù tiah mờ bơcri priă dùl nă nền cê broă bơsong sồ siă tàm rài kis tuh tơlik bơdìh, [òn dờng Dà Làc, càr Lâm Đồng kal ke ngan nàng gàr niam rùp să [òn dờng nhơl chờ bềng bơkào.

Cau cih Quang Sáng – Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định