Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 21/1, jơnau yal bơh Sở Y tế càr Kon Tum dê pà gi\t, anih lơh broă do pa lơh jăt broă ai ơm yah ngài mờ kham kòp gơ wèt mờ 5 nă cau lơgar Lo pin mu\t tàm lơgar tìs mờ kơrnoat boh lam geh sền go\ tàm tiah [làng rơndeh năc tiah tờm [òn dờng Kon Tum tàm àng drim gờ` ngai 20/1. 5 nă cau lơgar Lo dê geh Hìu sơnơm Y dược Cổ truyền- mờ lơh pràn wơl să jan Kon Tum dê dờp mờ jun rê ai ơm yah ngài tàm anih lơh broă bơh hìu sơnơm do dê tàm [òn dờng Kon Tum tàm drim ngai 20/1.

                      Anih ơm yah ngài bơh Hìu sơnơm Y học Cổ truyền mờ Lơh pràn wơl să jan càr Kon Tum dê

Anih tờm gròi sền kòp tê jê să càr Kon Tum neh lùp tiah lòt rê, ai mẫu kòp bơh tơl nă cau dê nàng xét nghiệm sac rwah gơ wèt mờ virus Sars CoV-2. Tàm tu\ ơm kơ\p cồng nha xét nghiệm sac rwah gơ wèt mờ virus Sars CoV-2 gơ wèt mờ 5 nă cau lơgar Lo dê, gah lơh sơnơm càr Kon Tum neh rơcăng lài ai ơm yah ngài mờ kham kòp gơ wèt mờ 3 nă cau ơm rềp bal; pơn jăt tai sơrbac mhar lùp ală cau ơm rềp bal nàng lơh jăt ală broă lơh ơm yah ngài; lơh sră cih mat kuang bàng lơh sơnơm ơm rềp nàng jăt sền mờ rcăng lài lam lơh ală broă lơh rơcăng sơndră kòp pơn jăt tai.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định