Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/7/2020

VOV4.K’ho – Kuang atbồ lơgar Nga, ồng Vladimir Putin ngai 3/7 ai tơnggo\ bơta pin dờn là, tam gơl sơnua boh lam pa geh ring bal jat tàm bơta kơp kờ` bơh làng bol dê. Đơs tàm dùl dơ\ pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet mờ mpồl tam gơl sơnua boh lam, Kuang atbồ lơgar Nga dùl dơ\ tai ưn ngài làng bol neh tơlik bơta sac rơ wah geh kơ nòl. Ồng đơs là, mờ bơta ring bal ua\ gơ wèt tus mờ ală tam gơl sơnua boh lam, làng bol lơgar Nga neh đơs nền bơta tam klac bal tài tơngai tơ nơ\ do mờ bơtàu tơnguh bơh lơgar Nga dê.

Ủy ban te\ khà lơgar Nga lài hơ\ yal mờr 78% khà cau te\ khà lơgar Nga kờ` tam gơl sơnua boh lam, bơh hơ\ pờ gùng nàng ồng Putin tus bal pơr lòng te\ khà kuang atbồ lơgar 2 tơngai tai, tơ nơ\ tu\ tơn jơh tơngai lơh broă tu\ do tàm nam 2024.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng