Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/6/2020

VOV4.K’ho- Kuang atbồ lơgar Venezuela, ồng Nicolas Maduro pà git, ồng geh tus lơgar Iran gờ` ngan rlau jơh dilah gơtùi nàng ki\ ală jơnau ring bal lơh broă bal bè năng lượng mờ ală gah broă lơh ndai mờ 2 lơgar sền gròi bal, tơ nơ\ tu\ Iran pa do pơyua 5 nơm ơhò pơndiang xăng zờu tus lơgar đah jum châu Mỹ do.

Đơs tàm anih sơ`io rùp dà lơgar, ồng Maduro đơs nền “Bơh Ủy ban lơh broă bal dờng màng, bol hi geh ki\ ală jơnau ring bal lơh broă bal tàm ua\ gah, tàm hơ\ geh gah năng lượng, pria\ jền, ling klàng, lơh sa sươn sre, công nghệ, khoa học mờ lơh sơ nơm tơmba”.

Jơnau yal bơr bơh ồng Maduro dê geh đơs tàm tu\ Iran tàm ală ngai do neh pơyua 5 nơm ơhò pơndiang zờu tus lơgar Venezuela bal mờ rlau 1 tơlak 500 rbô thùng xăng zờu tus lơgar đah jum châu Mỹ mùl gam pal kong mờ dơ\ ờ tơl xăng zờu ua\ ngan tài ală kơrnuat lơh glài bơh lơgar Mỹ dê.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng