Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/10/2020

VOV4.K’ho - Tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, càr Dak Lak, mpồl tam klăc kơphe Buôn Ma Thuột pơgồp bal mờ Barista school Việt Nam neh lam sồr dơ\ pơrlòng kơphe bơkah lơgar Việt Nam nam 2021.

                                            Dơ\ pơrlòng kơphe bơkah lơgar Việt Nam nam 2021

Do là nam dơ\ 3 pơn jăt tơn Mpồl tam klăc kơphe Buôn Ma Thuột bơyai lơh dơ\ pơrlòng kơphe bơkah lơgar Việt Nam.

Dơ\ pơrlòng nàng yal phan geh lơh bơh kơphe gar bơkah lơgar Việt Nam dê tus mờ ală hìu coh, bo\ tàm lơgar mờ lơgar bơdìh; pơgồp bal cau lơh kơphe gar bơkah mờ ală cau coh, bo\ nàng tơnguh bơta niam kơphe lơgar Việt Nam, ai geh bơta kuơ gơguh kơphe lơgar Việt Nam in.

Cau tus bal dơ\ pơrlòng là ală mpồl lơh broă, cau dùl nă să is geh suơn kơphe ha là pơgồp bal tơn, lơh broă bal mờ làng bol lơh broă sa, lơh kơphe bơkah tàm ù tiah lơgar Việt Nam.

Phan pơrlòng là kơphe gar Robusta ha là Arabica. Tơngai dan cih măt tus pơrlòng bơh ngai 01 nhai 01 tus ngai 15 nhai 03 nam 2021. Cồng nha bơh dơ\ pơrlòng geh yal tàm ngai 30 nhai 04 nam 2021.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định