Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho- Ngai òr, tàm anih ơm rơlô jơng sơnrờp ngan tàm dơ\ tus còp bàr lơgar Nhờk mờ Hàn Quốc bơh ngai 24 tus ngai 27 nhai 11, Ngoại trưởng lơgar Lo ồng Vương Nghị neh geh dơ\ cri bơyai mờ Ngoại trưởng lơgar Nhờk ồng Motegi Toshimitsu. Tàm dơ\ cri bơyai bàr gah neh geh uă jơnau g^t wă bal kuơ màng.

Đơs tàm dơ\ pơrjum [ăo tơnơ\ mờ dơ\ cri bơyai, Ngoại trưởng lơgar Lo ồng Vương Nghị đơs tòm, tàm bơta tu\ do, lơgar Lo kơ\p kờ` bal mờ đah lơgar Nhờk tơnguh bơta git gơp đah 2 lơgar dùl bă geh cồng nha rơlao. Tàm tu\ hơ\, Ngoại trưởng lơgar Nhờk ồng Motegi Toshimitsu, kơ\p kờ`, ală jơnau ring bal bơh bàr gah geh pơgồp bơnah tàm ală broă lơh bơtàu tơnguh wơl lơh sa lơgar Nhờk mờ lơgar Lo in, kung bè tơnguh bơta g^t wă bal bơh bàr gah dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định