Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/10/2020

VOV4.K’ho- Tơ nơ\ 4 ngai lơh broă, ngai 29/10, Pơrjum gùt mpồl Ban Chấp hành Đảng Cộng sản lơgar Lo dơ\ 5 khóa 19 (tơ nơ\ do hòi là Pơrjum Đảng dà lơgar 5 khóa 19) neh tơn jơh mờ ring bal 2, 3 tơngume kươmàng. Pơrjum đơs niam ală cồng nha cèng bơta lơh nền tàm broă bơt bơtàu mpồl bơtìan pas sơm tơl làm bơh dà lơgar do dê.

Pơrjum kung ring bal “Jơnau dan bơh Đảng Cộng sản lơgar Lo dê bè broă bơt bơtàu rơndap ù tiah bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan 5 nam dơ\ 14” kung bè ai tơlik ală jơnau kờ` broă wèt sền tus nam 2035 tàm broă lơh gơs broă tam gơl pa chủ nghĩa xã hội.

Geh git, tus bal pơrjum Đảng dà lơgar dơ\ 5 dơ\ do bơdìh mờ 198 nă ủy viên Đảng dà lơgar, 166 nă ủy viên Đảng dà lơgar rơcang lài gam geh ờ ua\ Ủy viên bơh Ủy ban sền sơ wì lơh glài Đảng dà lơgar, ala mat 2, 3 Đảng viên kấp hơ đơm mờ cau jak chài kơ lôi sơ nơng.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định