Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/10/2020

VOV4.K’ho- Jơnau yal bơh Tập đoàn ồs đèng Việt Nam dê, kờp tus 7 jơ drim 30/10 neh pờ wơl đèng ai jơh ală cau ngui đèng gơtìp gơ rềng tài bơh càl rbut dờng sồ 9 tàm càr Gia Lai in, bơh sơn rờp neh pờ đèng ai ală càr Quảng Bình, Phú Yên in; càr Dak Lak gam pơgap 0,4%; Đà Nẵng mờ Quảng Trị pơgap 4%.

    Cau lơh broă tàm Điện lực Kon Tum tus lơh tàm dùl `nơm `jrong đèng gơtìp gơpừ tềng gùng 676 kơnhoàl Tu Mơ Rông

Ală tiah geh khà cau ngui đèng ờ hềt geh pờ wơl đèng gam ua\ là Bình Định 11,6%; Quảng Nam 69,4% mờ Quảng Ngãi là 69,4%. Mờ jơnau kờ` pờ wơl đèng mhar ngan rlau jơh ai ală cau ngui đèng gơtìp gơ rềng tài bơh càl rbut dờng sồ 9 in, Tổng kong ti ồs đèng tiah đah jum dà lơgar neh sồr 100 nă kuang bàng, công nhân bơh ală kong ti ồs đèng Ninh Thuận, Bình Thuận mờ Lâm Đồng nàng dong kờl Tổng Kong ti ồs đèng tiah tàm gùl lơgar lơh niam wơl gùng che đèng tài bơh càl rbut sồ 9 lơh aniai, kươmàng là tàm ală càr gơtìp gơ rềng kơn jơ\ là Quảng Nam mờ Quảng Ngãi.

Tơnơ\ mờ dùl ngai lơh ngan lơh niam wơl ală tiah gơtìp ờ niam ồs đèng tài bơh mìu càl dờng sồ 9 dà tih dà cò lơh aniai, tus 8 jơ drim òr (31/10), Điện lực Kon Tum neh lơh niam wơl broă ai ồs đèng mờr 64 rơbô 600 nă cau ngui in.

Mơya gam rơlao 5 rơbô nă cau gam ờ hềt geh ồs đèng ngui sơl. Rơlao 5 rơbô hìu bơh Điện lực Kon Tum ờ hềt lơh geh ồs đèng ngui wơl tơrgùm tàm 9 xã mờ 11 [òn tàm 3 kơnhoàl: Kon Plông, Kon Rẫy mờ Đăk Glei.

Bơta kal ke ngan tàm broă lơh niam wơl gùng che ồs đèng bơh Điện lực Kon Tum dê ai ală cau ngui gam tai tàm 3 kơnhoàl là broă tus tàm tiah gơtìp, tài gùng lòt gơtìp tơrlah ù, lơh kòl gùng. Tàm tu\ hơ\, geh ờ uă `jrong đèng gơtìp pă, gơpừ den tàng pal ngui rơndeh pơn diang nàng ala.

Cau mblàng K’Duẩn mờ Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định