Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2020

VOV4.K’ho- Mờ broă lamlơh geh cồng nha srơh “Tàm pơr lòng lơh broă tus geh jai pha” mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dak Nông neh lơh gơs jak ngan kơnòl broă geh jàu, sền gàr kơ\ kơl jap gơnoar tờm sền gàr lơngap lơngai tiah nhàr lơgar. Mờ mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar Dak Nông kung lơh niam ngan broă lơh dong làng bol bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan tàm tiah nhàr lơgar

Srơh “Tàm pơr lòng lơh broă tus geh jai pha” geh lơh jat tàm pơgồp bal niam ngan mờ ală srơh tàm pơr lòng gah lơh broă ờs mờng, tơngume pah nam mờ lơh pràn broă bơsram mờ lơh jat bồ tơngoh, nùs nhơm, broă lơh mờ rài kis Hồ Chí Minh dê, dơ\ hòi jà “Đòm jat bơhìan, tă pơ gồp bơta pràn jak, di pal là Mpồl ling Wa Hồ dê”. Jơnau kờ` bơh dơ\ pơrlòng dê là lơh jat bal mờ sơlơ tơnguh broă lơh gơs kơnòl broă chính trị bơh mpồl dê.

Pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar Dak Lao pơgồp bal mờ ling giăp [òn xã Dak Lao, kơnhoàl Dak Mil, kơryan sền gàr tiah nhàr lơgar

Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dak Nông dê pà g^t: Broă lơh tàm pơr lòng mờ pà khà jờng mờ srơh “ àm pơr lòng lơh broă tus geh jai pha” geh kấp ủy ală kấp lơh ngan ngồn tàm ală Nghị quyết đơng lam. Cau đơng lam, chính ủy, chính trị viên lơh jat niam kơnòl broă chính trị, lơh ngan ngồn mờ broă rơndap lơh krơi is tàm broă lơh ờ pràn, gah broă kal ke, ai tơlik uă gùng dà broă lơh, lơh jat niam, lơh geh cồng nha uă, ngan là bơta chồl tơnguh, bơta gơn kơnờm tơnguh ală anih lơh broă, mpồl lơh broă lơh gơs niam kơnòl broă chính trị tờm.

Bơh srơh “ Tàm pơr lòng lơh broă tus geh jai pha” geh pơgồp mờ broă bơsram mờ lơh jat bồ tơngoh, nùs nhơm, broă lơh mờ rài kis Hồ Chí Minh dê, jơh ală kuang bàng, cau ling ndrờm geh bơta khin cha kơ\ dơn chính trị, bồ tơngoh lơh ngan lơh gơs kơnòl broă geh jàu. Ală mpồl lơh broă gàr niam bơta tam klăc bal, dùl nùs bal, mpồl kuang bàng đơng lam sùm lơh gơs gơnoar broă, kơnòl broă geh jàu.

Mờ nùs nhơm tàm pơr lòng duh hồl ngan, srơh neh gơ gơs bơta gơn kơ nờm nàng cau ling geh griăt tơlir in tê ìa kơ\ ngkơr phàu sền gàr bơta kơ\ kơl jap gơnoar tờm ù tiah, sền gàr lơngap lơngai tiah nhàr lơgar bơh Dà lơgar dê. Cau ling sền gàr tiah nhàr lơgar sền gàr ờ do ờ dă gùng tiah nhàr lơgar, jrong tiah nhàr lơgar, ờ go\ lời gơlik geh tam pìt tam phà, sơ gràm ù tiah nhàr lơgar, sơ gràm aniai jrong sơn tơ\p tiah nhàr lơgar.

    Pôs đồng ling sền gàr mpồng nhàr lơgar Thuận An pà phan ai làng bol xã Thuận An, kơnhoàl Dak Mil gơtìp kal ke tài kòp Covid-19

Tơngai bơh nam 2015-2020, gùt mpồl ling neh pơgồp bal bơt bơtàu lơh gơs 8 tiah mờ 16 jrong sơn tơ\p tờm; 89 tiah mờ 168 jrong dềt 11 jrong tềl, g^t geh 48 bồt tàm dà dờng, dà croh. Broă lơh sền gròi mut mờ lik tàm lơgar geh lơh jat mờ jơnau sồr ờ go\ lời gơlik geh broă kă bro tìs mờ kơrnoat boh lam, blăc pơrlồm kă bro mờ pơgồp tàm bơnah kơryan ală cau lơh tìs, cau kă bro ma tuý, gàr niam ờ do ờ dă mpồl bơtìan tiah nhàr lơgar càr dê.

Dùl tàm ală broă lơh geh kuơ geh Đảng ủy, Gah đơng lam mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr dê sền gròi mờ lơh geh cồng nha là lơh pràn broă lơh hòi jà ling klàng làng bol, lơh ngan tus bal bơtàu tơnguh lơh sa, mpồl bơtìan, bơt bơtàu kơ\ kơl jap anih lơh broă chính trị [òn lơgar, bơt bơtàu ală broă lơh dong làng bol tơn jơh jơ gloh, tơr mù r[ah, tơn jơh ală bơhìan yau ờ niam.

Pơn rơ ngan là broă lơh “ Kơn rồ me dong làng bol r[ah tiah nhàr lơgar” neh pà làng bol in 200 nơm kơnrồ me. Broă lơh “ Lòt bal mờ oh tus hìu bơsram” bơh nam 2015 tus tu\ do dong kờl ală kơnòm bơsram tàm ù tiah nhàr lơgar mờ tiah bơdìh nhàr lơgar 2 tơmàn 200 tơlak đong.

Ală broă lơh “Lòt bal mờ cau ùr tiah nhàr lơgar”, “Yăng phe nùs nhơm”, “kòn ròng pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar, “ tu\ jiơ bơsram tiah nhàr lơgar”, “ Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar sơm bat tê bal tài cau r[ah ờ go\ lời cau lơi gơtìp lời wơl bơh ngkời” neh dong làng bol 7 rơbô 980 ngai lơh broă lơh sa, kham sơm kòp mờ pà sơnơm ai 3 rơbô 839 nă cau, pà g^t nđờ  rơbô phan pà kờp mờ priă g^t nđờ tơmàn đong.

Ală broă lơh geh ngan, geh kuơ mpồl bơtìan uă, lơh geh tềl tơngo\ niam, pơgồp bơnah lơh niam wơl bơta pin dờn bơh làng bol dê gơ wèt mờ Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar, bơt bơtàu bơta pin dờn kơ\ kơl jap tàm tiah nhàr lơgar.

Đòm jat cồng nha neh lơh geh, mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dak Nông gam pơn jat tai tam gơl pa, lơh pràn srơh “ Tàm pơr lòng lơh broă tus geh jai pha” pơgồp bal mờ ală srơh tàm pơr lòng kờ` gơboh dà lơgar, lơh geh bơta tam gơl kơ\ kơl jap mờ tơl làm tàm broă lơh jat kơnòl broă chính trị, sền gàr kơ\ kơl jap gơnoar tờm ù tiah, sền gàr lơngap lơngai tiah nhàr lơgar bơh dà lơgar dê

Quốc Học jat ba\o Dak Nông- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định