Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/1/2021

VOV4.K’ho- Anih yal tơng^t jơnau lơgar Đức ngai òr (21/01) tơl^k jơnau yal, ală kuang bàng đơng lam 27 lơgar tàm mpồl tam klăc châu Âu (EU) neh bơyai lơh pơrjum dờng pờ tơl^k tơn tàm internet kuơ màng nàng cri bơyai bè rơndăp broă c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp mờ pơgồp bal mờ ală broă rơcang sơndră mờ kòp dà lơgar. Dùl tàm ală tơngu me bơh pơrjum là tơmù broă lòt rê bơh ală lơgar tàm mpồl.

Lơgar Tây hòi jà lơh jăt broă sền gròi bơta pràn kơl dang să jan tàm tiah nhàr dà lơgar, bơyai lơh xét nghiệm kòp Covid-19 gơwèt mờ ală cau pa mu\t tàm lơgar mờ geh tu\ kơrian làng bol l^k bơdìh dà lơgar tài ală tơngu me ờ geh kuơ. Chính phủ lơgar Đức gam lam sồr ală lơgar tàm mpồl tam klăc châu Âu kơrian jơh ală cau năc ờ gơwèt mpồl tam klăc châu Âu mu\t tàm lơgar, tàm hơ\ geh bal cau năc bơh lơgar Anh.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định