Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2020

VOV4.K’ho- Ồng Mike Pompeo Ngoại trưởng Mỹ ngai 22/10 neh geh jơnau yal mờ cau lơh báo bè broă Chính phủ Mỹ geh tam pà bal mờ lơgar Việt Nam bè ală hoàc hươr tài bơh dà tih dà cò lơh aniai tàm ală càr tiah tàm gùl lơgar tài gơrềng bơh dơ\ mìu càl rbu\t dờng Linfa gam sơnđan là mìu càl rbu\t dờng sồ 6.

Chính phủ Mỹ rơcăng dong kờl Việt Nam tàm broă sơndră wơl mờ bơta hoàc hươr tài bơh dà tih dà cò, mơkung tơlik nùs nhơm wa\ wờng bal mờ ală cau gơtìp gơrềng tài bơh rềs àr ờ niam ngan do, tàm hơ\ geh gi\t nđờ rbô nă cau gơtìp roh hìu đam.

Anih lơh broă bơtàu tơnguh dunia lơgar Mỹ neh lơh nền dong kờl kòn bơnus 200 rbô dolar Mỹ nàng kờ` dong Việt Nam mờ Campuchia sơndră wơl mờ bơta gơrềng bơh mìu dà tih dà cò dê lơh aniai.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định