Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/10/2020

VOV4.K’ho- Ồng Sergei Lavrov Ngoại trưởng lơgar Nga mờ ồng Vladimir Makey Ngoại trưởng lơgar Belarus pa geh dơ\ cribơyai tàm điện thoại, cribơyai bè broă gơlik geh tu\ do tàm lơgar Belarus.

Jăt jơnau yal bơh Bộ Ngoại giao lơgar Nga dê, ồng Sergei Lavrov dùl dơ\ tai đơs wơl tai bơta dùl nùs bal bơh lơgar Nga dê gơ wèt mờ jơnau bơceh lơh tam gơl pa sơnoa boh lam tàm lơgar Belarus nàng kờ` gờ` kơ\ kơl jăp broă tàm lơgar.

Bàr nă Ngoại trưởng Nga mờ Belarus kung đơs tus bàr pe broă jal mhar gơrềng tus bơta lơh broă bal, pơgồp bal đah 2 gah tàm tơngume ală mpồl dunia tờm ngan, lài ngan là tàm Liên hợp quốc mờ Mpồl sền gàr bơta lơngăp lơngai mờ Lơh broă bal châu Âu (OSCE).

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định