Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/10/2020

VOV4.K’ho- Kung tàm dơ\ lòt còp 4 lơgar châu Á sơl, drim ngai 29/10, ồng Mike Pompeo Ngoại trưởng lơgar Mỹ neh tus càr lơgar Jakarta, sơnđờm dơ\ lòt còp ngan ngồn lơgar Indoneisa.

Bal mờ dơ\ tìp măt mờ ồng Joko Widodo Kuang ătbồ lơgar Indonesia mờ mò Retno Ngoại trưởng lơgar Indonesia, ồng Mike Pompeo Ngoại trưởng Mỹ geh jơnau cih đơs bè ală bơta kuơ bơh bơta tam pà bal dê, dong kờl ring lơngai mờ pas gơs tàm tiah do tàm dơ\ cribơyai srơh ơruh pơnu Anshor (GP), dùl mpồl ơruh pơnu gơ wèt Nahdlatul Ulama (NU- dùl srơh Yàng Isslam Sunni ờs mờng bơh yau tàm lơgar Indonesia).

Dơ\ lòt còp lơgar Indonesia gơ ơm tàm dùl ròt dơ\ lòt còp 4 lơgar châu Á tàm poh do bơh ồng Mike Pompeo Ngoại trưởng lơgar Mỹ dê. Bộ Ngoại giao Việt Nam neh yal, tơnơ\ Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ ồng Mike Pompeo còp ngan ngồn Việt Nam 2 ngai bơh ngai 29 mờ 30 nhai 10.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến


GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định