Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/8/2020

VOV4.K’ho- Bơh ngai 1/8, Công ty Ồs đèng Dăk Lăk neh ngan ngồn lơh broă wơl, lam lơh ală broă lơh lơh broă tàm tu\ kòp Covid-19 gơbàn kal ke, ai tơl đèng ờdo ờdă ai jơh gùt càr in. Jăt mờ hơ\, nggùl khà kuang bàng, cau lơh broă công ty dê geh lơh broă tơn tàm anih lơh broă, khà gam wơl geh lơh broă bơh ngài tàm hìu bơh măy tính bal mờ ală măy mok geh tàm tơrbo\ internet.

Ồs đèng Dăk Lăk tam pà mpồl lơh broă tàm pơdar nàng rcăng sơndră kòp Covid-19

2 mpồl do geh tam gơl broă lơh lơh broă tàm pơdar gơ\p pah poh. Mờ Anih tờm đơng pơlam càr Dăk Lăk dê kung lơh jăt broă drơng gak pờ măy mok bal mờ 3 kip, 2 ca drơng gak pah ngai. Ală kuang bàng tơnơ\ pah kip drơng gak geh lơh jăt broă ơm kis tơrgùm bal tàm tiah ơm yah ngài krơi is.

Ndrờm bè hơ\ sơl, tàm 14 mpồl lơh broă ồs đèng gơ wèt bal mờ Mpồl ătbồ pờ ngui gùng che đèng cao thế càr Dăk Lăk dê kung lơh jăt jơnau sồr ơm yah ngài tàm anih lơh broă ală kuang bàng, cau lơh broă pờ ngui gùng che đèng. Mpồl cau do kung geh tam pà gơs 2 mpồl, tơl mpồl lơh broă sùm 7 ngai mờ lơh jăt jơnau tàm pơdar gơ\p.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng