Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/10/2020

VOV4.K’ho- Tàm dơ\ tìp mat cribơyai broă mờ Ngoại trưởng lơgar Mỹ ồng Mike Pompeo, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng ồng Phạm Bình Minh đơs niam ngan broă 2 lơgar nhap nhar bơyai lơh ală broă lơh tơngkah kir sơnrai 25 nam crơng gơs bơta g^t gơ\p lơh broă bal tàm tơngai kal ke tài bơh kòp Covid-19 lơh gơlik.

                                Phó thủ tướng ồng Phạm Bình Minh mờ Ngoại trưởng lơgar Mỹ

Bè ală broă tàm tiah do sền gròi bal, Phó Thủ tướng ồng Phạm Bình Minh sồr lơgar Mỹ pơn jat tai dong kờl gơnoar broă là tiah tờm mờ tam klăc bal bơh mpồl ASEAN dê, sơlơ tơnguh g^t gơ\p lơh broă bal jo\ jòng đah ASEAN mờ Mỹ.

Ngoại trưởng lơgar Mỹ ồng Mike Pompeo đơs niam ngan gơnoar broă bơh Việt Nam dê tàm gơnoar broă là Chủ tịch ASEAN nam 2020 mờ Ủy viên ờ lơh broă sùm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nam 2020-2021, kơ\p kờ` 2 gah pơn jat tai sơlơ tơnguh lơh broă bal tàm broă bơsong ală bơta lòng bal, pơgồp bơnah gàr niam bơta ring lơngai, kơ\ kơl jap, sền gàr lơngap lơngai mờ bơtàu tơnguh tàm tiah do mờ tàm dunia.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định