Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/1/2021

VOV4.K’ho- Tơ nơ\ 1 ngai nggùl lơh broă jal mhar, jơh nùs, drim ngai 17/01, tàm hìu lơh broă Đảng dà lơgar, Pơrjum Dà lơgar dơ\ 15 Ban Chấp hành Dà lơgar khóa 12 neh pơrjum dơ\ pơrjum tơn jơh. Đơs tàm dơ\ tơn jơh pơrjum, ồng Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar đơs nền, Pơrjum dà lơgar dơ\ 15 neh lơh geh bơta ring bal ua\ gơ wèt mờ ală tơngume dờng màng mờ kuơ màng tàm hơ\ là ring bal yal tơng^t, bơ tơl, pồ at kuang bàng lơh broă “kuơ màng” mut  bal tàm khóa 13 mờ sră cih mat kuang bàng geh pồ ală gơ noar broă đơng lam tờm bơh Đảng  mờ Dà lơgar dê tơngai lơh broă khóa 13.  

Pơrjum dơ\ do, Ban Chấp hành Dà lơgar neh cribơyai mờ ring bal ua\ ngan gơ wèt mờ sră yal bơh Bộ Chính trị dê bè kờp du\ sră cih mat Mpồl Chủ tịch, Cau gơ noar cih mờ Mpồl sền sơ wì gơ noar broă cau ala mat bơh Pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê. Dà lơgar neh ring bal ală jơnau yal bơh Ban Chấp hành Dà lơgar khóa 12 bè ală sră nggal yal tàm dơ\ Pơr jum dờng dơ\ 13, bè broă kuang bàng Ban Chấp hành dà lơgar khóa 13, ai jơnau đơs bè Jơnau yal tơn jơh broă lơh pria\ jền đảng dê tơngai lơh broă bơh nam 2016-2020.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định