Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/9/2020

VOV4.K’ho- Ngai 25/9 neh bơyai lơh pơrjum dờng tàm pơr lòng kờ` gơboh dà lơgar càr Dak Nông dơ\ 4 tơngai bơh nam 2020 -2025. Ală nam do, kơnờm lơh pràn srơh tàm pơr lòng kờ` gơboh dà lơgar pơgồp bal mờ broă lơh jat ală broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan, rài kis phan bơna, nùs nhơm làng bol tàm tiah do dê ngai sơlơ geh tam gơl pa mờ tơnguh uă; khà hìu bơnhă r[ah gơmù 2 % gơguh rlau hơ đang. Tus tu\ do gùt càr geh 22 tàm 60 xã tơl khà [òn lơgar pa.

Pơrjum dờng neh dùl nùs ring bal, tàm tơngai tus pơn jat tai lơh jat ală cồng nha neh lơh geh mờ rề ơ nàng tàm uă tiah ală cau pơn rơ jak geh bal mờ bơta niam mờ khà. Pơrjum dờng neh ai mpồl cau ala mat, tàm hơ\ geh 12 nă cau dùl nă să is pơn rơ jak tus bal Pơrjum dờng tàm pơr lòng kờ` gơboh dà lơgar gùt lơgar dơ\ 10, digơlan geh bơyai lơh tàm càr lơgar Hà Nội tàm nhai 12 tus do. Di dơ\ do, dờp gơnoar broă bơh Chủ tịch lơgar, Kuang đơng lam bồ càr Dak Nông neh jàu Huân Chương Lao động khà 2 mờ khà 3 ai 8 nă cau dùl nă să is mờ 1 mpồl cau.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định