Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/7/2020

VOV4.K’ho- Lơgar Ấn Độ mờ Mpồl tam klăc châu Âu (EU) geh bơyai lơh pơrjum dờng dơ\ 15 mờ broă lơh pờ tơl^k tơn tàm internet tàm ngai 15 nhai 7 tus. Dơ\ pơrjum di gơlan geh cri bơyai uă broă tàm tiah do mờ tàm dunia gam gơbàn “duh ngan” tu\ do.

Tàm jơnau yal geh yal tàm ngai òr (09/7), Hội đồng châu Âu pà g^t dơ\ pơrjum do geh gơ gơs là tu\ niam nàng tơnguh broă lơh bal jo\ jòng bơh Mpồl tam klăc châu Âu mờ lơgar Ấn Độ.

Ală kuang bàng đơng lam bàr gah geh đơs uă tus mờ broă lơh ngan chồl pràn gơnoar bơh nùs nhơm uă gah, mờ bơta niam uă gah geh ai tàm adăt boh lam, mờ Liên hợp quốc bal mờ Mpồl kă bro dunia là tòm ngan. Ală kuang đơng lam mpồl tam klăc châu Âu (EU) mờ lơgar Ấn Độ kung geh cri bơyai broă lơh bal tàm ală gah sền gàr bơta lơngăp lơngai, tam gơl trồ tiah, tiah kis, kă bro mờ bơcri priă, lơh sa số mờ pơgồp bal.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng