Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/8/2020

VOV4.K’ho - Pleiku, càr Gia Lai là [òn dờng bơh broă gơtìp bal bơta chài rơgơi, gơrờm bal. Tàm [òn dờng geh tus 40 [òn làng bol kòn cau Jarai.

Tàm hơ\ geh ală [òn jăt gah [òn dờng, geh tu\ geh tơn tàm dơlam [òn dờng bè: Pleiku Roh, Plei Ốp, Plei Kép, [òn Nhao... Làng bol gam gàr niam săp ntas cing mồng, ai geh bơta niam bơh săp ntas krơi is ngan tiah jăt gah [òn dờng kơh bơnơm dê, geh cau năc rềp ngài kah sùm.

                                             Mpồl dròng cing tàm [òn Plei Ốp

{òn dờng Pleiku, càr Gia Lai là [òn dờng tiah kơh bơnơm, croh dà mờ thòng bơr bơnơm ồs wil bè ală bong kòi. Ală [òn làng bol kòn cau Jarai lơh gơs bơta niam bơne\ krơi is [òn dờng Pleiku dê, ờ geh tiah ndai geh ngan.

Tu\ do, hờ bơdìh [òn dờng neh geh uă ngan hìu `ô sa phan geh nùs nhơm kòn cau Tây Nguyên dê, tàm hơ\ geh uă ngan là poăc iar buh, piang ding, tơrnờm… jơh ală bơta phan sa do ndrờm geh cau kòn cau kis tàm do lơh, drơng mờ bơyai lơh `ô sa. Gơtùi đơs, ală broă lơh do neh pơn jờng bơta niam chài phan sa ờs mờng ù tiah Tây Nguyên dê, lơh cau năc g^t tus uă rơlao bè [òn dờng Pleiku.

Ngài rơlao, tàm ală [òn hờ bơdìh [òn dờng, ală broă lơh chờ ờs mờng gam geh prăp gàr niam. Bơh ngai do tus ngai tơnơ\, pah dơ\ trồ mang tus, gơlơh bè [òn dờng Pleiku gơlơh ờ su\k ngan tài ală săp ntas bơh ală bă ù hờ bơdìh [òn dờng dê mpong tus.

Tàm trồ mang, săp ntas cing mồng mpong gan bơr bơnơm ồs jrô mờ kơno săp cing mồng bơh [òn Ốp bơh tàm tiah thòng jrô tus. Ală săp ntas tàm kàl lơh chờ hờm ram gơlơh bè kung lơh [òn dờng Pleiku ngăc sùm ờ gơbài b^c.

Trồ neh jrô bơnăng ngan, ală săp ntas hơ\ sơlơ loh ngan, sơlơ wăc rơwờl ngan. Iăt ală săp ntas hơ\ mpong tàm trồ mang bal mờ àng kơnhai gơlơh nùs nhơm lơngăp lơngai ngan. Broă dròng cing tàm [òn dờng [uơn ngan lơh cau in ờ cha, mơya săp nras hơ\ kơno tàm [òn dờng gơlơh krơi is ngan.

Neh geh ală jơnau đơs nr^ bè cing mồng tiah bơdìh [òn dờng Peiku bè do: “Lòt tàm trồ mang bơdìh [òn ờ lơhă b^c. Săp cing mồng ngoh rơngăc hòi bal sùm”. Hơ\ là ală săp ntas cing mồng mpong săp bơh ngài, tu\ trồ mang kơno tai. Gơlơh bè bơh rơnàng yau lơi tus gơlơh bè tàm mpao.

Tu\ do, [òn dờng Pleiku gal rơlao, lơnga` rơlao. Bơh pah ngai gal cau kơ\p kờ` geh ală mang trồ tiah lơngăp lơngai, kơ\p kờ` geh ală săp ntas cing mồng mpong sùm tàm ală thòng, ală bơr bơnơm ồs tu\ trồ mang nam yau tus wơl tàm [òn dờng. Kơ\p kờ` ai ală săp ntas bơh [òn dê sùm pơn diang [òn dờng tu\ trồ mang b^c lơhă niam. Lơh gơs Pleiku đềt mềr tàm ù tiah brê bơnơm dê.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng