Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/8/2020

VOV4.K’ho – Ngai 3/8, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông ling klàng Viettel pà git, neh lơh gơs broă lơh niam, tơnguh pràn jak mpồl yal gah lơh sơnơm tàm điện tử (Vietnam Health Declaration) tus 30% nàng kờ` drơng làng bol mờ dong kờl Chính phủ, Mpồl đơng lam dà lơgar rơcang sơndră kòp Covid-19 niam rlau tàm tu\ kòp Covid-19 gơbàn ua\ wơl. Jat khà kờp bơh Viettel dê, tàm 1 poh do, khà ngui ứng dụng do gơguh ua\ ngan, tus 1 tơlak 100 rbô dơ\ yal, ua\ rlau 28 dơ\ pơn drờm mờ poh lài.

Viettel neh lơh niam, tơnguh bơta pràn prap gàr sră nggal yal gah lơh sơnơm in, gơguh bơh 22 tơlak tus rlau 28 tơlak sră cih. Ứng dụng kung drơng rlau 10 rbô nă cau ngui mut sền dơ\ le\ bal, ala mờ 8 rbô nă cau bè lài do. Bal mờ hơ\, Viettel neh rơcang tai 3 anih rơcang lài ndai, geh kơ nòl ndrờm mờ anih gam ngui, rơcang dong kờl, tơnguh bơta pràn anih in tus 4 dơ\ tai.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng