Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho- Ồng Boris Johnson Thủ tướng lơgar Anh pa yal bơr, lơgar Anh geh pal kong mờ dùl kàl mrềt ờ niam ngan, pal lơh broă nàng tơrmù [à khà lơh bơtờp mờ dong ală hìu sơnơm pleh bơta hăt hal ir cau kòp.

Tàm dơ\ pơrjum báo tàm London, ồng Boris Johnson tơlik nùs nhơm gơn kơnờm nam pa 2021, bal mờ ală broă lơh bè xét nghiệm mờ ci\t sơnơm vaccine rơcăng sơndră kòp, lơgar Anh geh tơn jơh tu\ tơngai pal lơh jăt ală broă lơh wàng se kơryan ờ ai lòt rê nàng rơcăng sơndră kòp.

Mơya, Thủ tướng lơgar Anh tơngkah lài, trồ tiah mrềt lơh gơlik bơta [ươn ai virus in lơh bơtờp mờ broă gròi sền kòp tìp kal ke rlau. Lơgar Anh geh khà cau chơ\t ngan ngồn jơnhoa ngan rlau jơh châu Âu mờ gam pal kong mờ dơ\ bơtờp kòp dơ\ 2.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định