Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/1/2021

VOV4.K’ho-Thủ tướng Chính phủ pa geh Chỉ thị bè dơ\ bơyai lơh te\ khà Kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021- 2026. Nàng dơ\ te\ khà kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai bơh nam 2021- 2026 geh bơyai lơh gàr niam bơta làng bol lơh tờm dùl nùs bal, ring bal, di mờ adat boh lam, ờ do ờ dă, tềm pềr mờ ngan ngồn là ngai chờ bơh gùt làng bol dê.

Thủ tướng Chính phủ sồr Bộ Thông tin mờ Truyền thông đơng lam, pơgồp bal mờ ală anih lơh broă geh gơ rềng geh broă rơndap lơh lam lơh, bơyai lơh broă lơh mblàng yal di tu\, jrô ơnàng tàm kuang bàng, công chức, viên chức, mpồl ling phàu crong mờ ală rơnàng làng bol; Tổng cục Tơr gùm kờp bơ to pơlam kờp sền khà kờp làng bol nàng lơh bơnàng jă nàng lơh cơng tàng kờp khà ală cau ala mat ală kấp tàm tơl mpồl lơh broă sră nggal.

Bộ Giao thông Vận tải bơt bơtàu broă rơndap lơh, gùng dà broă lơh ngan ngồn, gàr niam gùng lòt rê mờ tàm yal tơng^t bal niam, ngan là lài mờ tàm tơngai te\ khà 23 nhai 5 nam 2021 dê. Bộ Quốc phòng, Bộ Kuang àng bơt bơtàu broă rơndap lơh, gùng dà broă lơh ai mpồl lơh broă gàr niam bơta lơngap lơngai chính trị mờ rơndap tap sèng, ờ do ờ dă mpồl bơtìan… Thủ tướng Chính phủ sồr Bộ Nội vụ kong kơ nòl broă tềng đap Chính phủ tàm broă cribơyai bal, dong Chính phủ đơng lam lơh jat broă lơh te\ khà jat di mờ jơnau sồr bơh adat boh lam dê bè dơ\ te\ khà.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định