Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 19/01, tàm hìu lơh broă Chính phủ, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ đơng lam Pơrjum Hội đồng pơlam broă lơh pria\ jền dà lơgar mờ Mpồl pơlam lơh sa bơh Thủ tướng Chính phủ dê tơn jơh kơ nòl broă nam lài, lam lơh kơ nòl broă nam do dê. Cih dờp ală jơnau đơs tàm dơ\ pơrjum, ồng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Chính phủ đơs loh, bol he neh rcang lài ai dùl bơnàng jă kuơ màng tàm nam 2021 mờ 5 nam tus dùl bă nền cê, bè bơta  pràn jak lơh sa kă bro, bè ală broă lơh sa dờng.

Thủ tướng đơs loh, tàm tơngai tus, Chính phủ pal lơh broă ua\, ngan là lơh jat pràn kơl dang ală broă lơh bơtàu tơnguh jo\ jòng. Lơh niam wơl sră nggal, rơndap tap sèng wơl rài lơh sa, tam gơl pa broă lơh gơguh lơh sa, bơtàu tơnguh mpồl lơh sa kă bro, lơh niam wơl tiah bơcri lơh sa kă bro, lơh pràn tam gơl sồ dà lơgar mờ gơ hòi gơ jà pria\ jền bơcri ai bơtàu tơnguh kơ\ kơl jap là broă lơh tờm mờ kuơ màng. Ngan là, tam gơl sồ dà lơgar là gùng lòt ờ gơtùi pleh klàs.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định