Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 31/10/2020

VOV4.K’ho - Mho òr (30/10), tàm hìu lơh broă Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ồng Nguyễn Xuân Phúc wă Ngoại trưởng lơgar Mỹ ồng Mike Pompeo gam geh dơ\ tus còp lơgar Việt Nam di tơnkah 25 nam ngai crơng gơs broă lơh bal bơh lơgar Việt Nam mờ lơgar Mỹ.

                 Thủ tướng Chính phủ ồng Nguyễn Xuân Phúc cri bơyai  mờ Ngoại trưởng lơgar Mỹ ồng Mike Pompeo

Tàm dơ\ wă, Thủ tướng đơs, tơnơ\ mờ 25 nam crơng gơs, broă lơh bal bơh lơgar Việt Nam mờ lơgar Mỹ neh geh ală broă tơnguh bơtàu tơl ală bơta, ngai sơlơ jrô ơnàng.

Thủ tướng đơs, lơgar Việt Nam hơ geh ai tiah bơcri priă, kă bro niam, ndrờm bal, ai tơl bơta [uơn nàng mpồl lơh sa kă bro ală lơgar, tàm hơ\ geh mpồl lơh sa kă bro lơgar Mỹ lơh broă jo\ jòng, tơnguh bơtàu kă bro tàm lơgar Việt Nam.

Ngoại trưởng lơgar Mỹ đơs niam broă mpồl lơh sa kă bro bàr lơgar neh k^ hơ bal uă broă lơh bal kă bro geh khà uă tàm ală gah broă năng lượng, ai phan lơh sa mờ măi mo\k, công nghệ thông tin kung bè ală broă Chính phủ lơgar Việt Nam neh lơh geh.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định