Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/9/2020

VOV4.K’ho – Drim ngai 28/9, tàm Hà Nội, pơrjum cau ala mat Đảng bộ ling klàng dơ\ 11, tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025 neh mut pơrjum. Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, Bí thư Quân ủy dà lơgar, ồng Nguyễn Phú Trọng neh tus bal mờ đơs đơng lam pơrjum.

Gùt anih pơrjum

Nàng sền gàr kơ\ kơljap dà lơgar, bơt bơtàu mờ bơtàu tơnguh dà lơgar, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar sồr jơh gùt Đảng bộ ling klàng rơcang lài kơ lôi sơ nơng, git loh, đơs lài di broă gơlik geh, di tu\ cribơyai mờ Đảng, dà lơgar broă rơndap lơh bè ling klàng, sền gàr dà lơgar; bơsong geh cồng nha ală broă gơlik geh, gàr niam khat tàm bơta lơi, khat tàm tu\ lơi kung ờ lời gơtìp rơ mơp dơl, nisơna.

Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, ồng Nguyễn Phú Trọng đơs tàm pơrjum

Rề ơnàng git gơp lơh broă mờ lơgar ndai gah sền gàr dà lơgar mờ ală lơgar; tơnguh cồng nha đơng lam bồ bơh Đảng dê, gơnoar broă atbồ bơh dà lơgar dê bè ling klàng, sền gàr dà lơgar; rơcang lài sơndră geh cồng nha mờ ală bơta lòng sền gàr lơngap lơngai ờ ờs mờng tàm tu\ tơngai pa. Mơkung pơgồp bal lam lơh niam broă bơt bơtàu mpồl sền gàr dà lơgar gùt làng bol gơ jat bal mờ mpồl sền gàr lơngap lơngai làng bol, ală anih rơcang lài tàm bơta rơndap sap sèng jo\ jòng bơh gùt lơgar dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định