Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/9/2020

VOV4.K’ho- Ngai 23/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao ồng Phạm Bình Minh geh dơ\ cribơyai tàm điện thoại mờ Bộ trưởng Ngoại giao lơgar Saudi Arabia là Kòn klau cau bơtau dê là ồng Faisal bin Farhan Al Saud, nàng cribơyai bè ală bơta mờ ală broă lơh tơnguh bơta g^t gơ\p đah 2 lơgar dê. Do là dơ\ 2 Bộ trưởng Ngoại giao 2 lơgar dê lơh dơ\ cribơyai tàm điện thoại kờp bơh nhai 8 nam 2020 pa do.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao ồng Phạm Bình Minh cribơyai tàm điện thoại

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao ồng Phạm Bình Minh đơs nền Việt Nam sền dờng màng mờ kơ\p kờ` bơtàu tơnguh rlau tai bơta g^t gơ\p lơh broă bal uă gah mờ lơgar Saudi Arabia. Bàr nă Bộ trưởng đơs niam ngan broă kuang đơng lam bồ Bộ Ngoại giao 2 lơgar dê sùm cribơyai tàm điện thoại nàng cribơyai ală broă geh sền gròi bal, sền do là bơta tơngo\ niam ngan bơh bơta g^t gơ\p lơh broă bal niam bơne\ đah 2 Bộ Ngoại giao dê đơs is mờ 2 lơgar dê đơs bal.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định