Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/1/2021

VOV4.K’ho- Ủy ban jal mhar bơh Mpồl lơh sơ nơm dunia (WHO) dê tàm ngai 14/01 bơyai lơh pơrjum jal mhar nàng cribơyai bè ală broă bè tam gơl să pa bơh virus Sars CoV-2 dê mờ sră dờp cit sơ nơm vaccine ngui ai ală dơ\ par dunia in. Jat jơnau yal bơh WHO dê, Ủy ban jal mhar geh ală cau jak chài dunia cribơyai ală broă bè tam gơl să pa bơh virus Sars CoV-2 dê, pa geh git go\ tàm Nam Phi mờ lơgar Anh lơh khà cau bơ tờp ua\ lơgar gơguh ua\ tàm tơngai lài, mơkung cribơyai bè “sră ai gơ noar” broă dờp cit sơ nơm vaccine dunia.

Ală jơnau sồr kươmàng geh ring bal tàm dơ\ pơrjum geh yal tàm tơngai tus. Jat ờs mờng, Ủy ban jal mhar bơh WHO dê geh pơrjum 3 nhai 1 dơ\ nàng sền sơ wì ală broă gùt plai ù. Bulah bè hơ\, kuang atbồ WHO, ồng Tedros Adhanom Ghebreyesus neh bơyai lơh pơrjum pah quý gờ` rlau mờ jơnau kờp du\ lài 2 poh nàng sền sơ wì ală broă cèng bơta jal mhar.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định