Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/7/2020

VOV4.K’ho – Ngai 9/7, Kuang atbồ mpồl lơh sơ nơm dunia (WHO) yal bơr geh crơng gơs dùl ủy ban lơh broă is nàng kờ` sền sơ wì cồng nha broă bơsong kòp dờng Covid-19 bơh mpồl do dê, kung bè sền sơ wì broă lơh rơcang sơndră kòp bơh chính phủ ală lơgar dê.

Jơnau đơs do geh đơs tàm dơ\ pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet mờ ală kuang ala mat bơh 194 lơgar mờ kơnhòal ù tiah geh jơng tàm WHO geh lơh tàm ngai 9/7.

Kung tàm dơ\ pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet sơl, Kuang atbồ WHO pà git, Thủ tướng lơgar New Zealand lài do mờ Kuang atbồ lơgar Liberia lài do neh ring bal atbồ ủy ban do mờ geh sac rơ wah ală kuang bàng geh jơng. Ủy ban do kờp du\ yal dùl jơnau yal bơh sơn rờp ai dơ\ pơrjum dờng màng bơh ală Bộ trưởng Y tế in geh lơh tàm nhai 11 tus do.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng