Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/10/2020

VOV4.K’ho- Mò Y Phôih (73 sơnam, kòn cau Bahnar) ơm tàm [òn Kon Kơ Lâng, thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Đăk Tờ Re, kơnhoàl Kon Rẫy, càr Kon Tum pa geh Chủ tịch lơgar dờp pà sră Nghệ nhân ưu tú. Tu\ do mò là cau mìng dùl nă lơm tàm xã Đăk Tờ Re g^t yal  jơnau yal yau Bahnar dê.

Mò Y Phôih pà g^t, bơh 16 sơnam mò neh g^t yal yau tài bơh mè bèp bơto bơtê  wơl mò in.  Rềp mềr mờ jơnau yal yau, pah dơ\ tàm [òn geh jơnau moat jrùm, mò ndrờm tus nàng yal yau. Ală tu\ bè hơ\, kềng gah bơnhă ồs rơnga hơng bal mờ yang tơr nờm, mò gơtùi yal yau tus tu\ trồ àng mờ ờ go\ g^t bòl. Mò Y Phôih geh dùl săp đơs ram mhu\, lơh gơ kờ` krơi is ngan. Jat jơnau yal tàm tơl tơngai, tơl rài kis krơi is mờ mò geh sap yal yau, săp dềt, tơnguh, mhar, lơyài krơi is.

                                                        Nghệ nhân ưu tú Y Phôih yal jơnau

Nghệ nhân Y Phôih kờ` ngan mờ jơnau yal yau “ Yă Rơ Wen” đơs bè bơta kờ` gơboh jơh nùs sơr lèt tu\ tơngai, ờ ngòt rài kis bol glar kal ke, rài kis ờ niam, ờ bơtoah bơh dùl rài kis cau dê, lồi du\t bơta kờ` gơboh bơh dùl yô ùr klau dê kung neh geh cồng nha niam. Khi ngan ngồn geh rài kis chờ hờp tu\ g^t sền dờng màng mờ sền gàr bơta kờ` gơboh he dê.

Tềng đap bơta bơtàu tơnguh bơh mpồl bơtìan, ală jơnau yal tơng^t, tu\ do den ngai sơlơ ờ hoan geh cau iăt tai mò yal yau. Tài bơh rài kis lơh sa- mpồl bơtìan bơtàu tơnguh, tu\ do hìu lơi kung geh ti vi, lơma bal mờ uă ngan jơnau lơh rài bồ tơngoh niam chài ndai den tơl nă cau ờ geh tu\ jiơ nàng tus iăt mò yal yau tai. 

Mò Y Phôih ai mat sền tềng tiah ngài ngan, sap đơs mò dê gơlik moat jrùm: tu\ do geh tu\ kung geh 2,3 nă sau tàm [òn tus nhơl tu\ hơ\ den yal yau ală sau in iăt. Mơya ală sau mìng iăt dùl ết lơm den `ă lòt nhơl tiah ndai tai. Lài do, tàm [òn Kon Kơ Lâng geh 3 nă cau g^t yal yau, mơya 2 nă cau ne neh sang rài, tu\ do tàm [òn do mìng gam dùl nă nghệ nhân Y Phôih lơm gời.

                                                                  Y Phôih geh pà là Nghệ nhân ưu tú

Bơh jơnau yal yau bơh mò Y Phôih dê, gơ tùi sền go\ là jơnau yal yau kòn cau Bahnàr dê sùm geh gơnoar broă kuơ màng tàm bơta tam klăc bal mpồl bơtìan ală cau kis tàm tiah do. Bơh broă pơr jum, lơh broă lơh sa den jơnau yal yau neh gơ gơs là rbàng tàm tơr bo\ đah rài kis tu\ do mờ rài kis đah hwềng soàn. Mờ kung là “gùng” dùl lơm, lơyah ngan rlau jơh nàng tàm tơr bo\ đah kòn bơnus gam kis mờ ồng pàng neh sang rài hê dê; đah rài lài do mờ rài kis tu\ do dê.

Jơnau yal yau kòn cau Bahnar kung là ală jơnau đơs jòng ngan đơs tus bơta kơ\p kờ` bơh jơi bơtìan bè dùl rài kis chờ hờp, pas gơs, jờng rơ bơta kờ` gơ boh, nùs nhơm niam, bồ tơngoh khin cha kòn bơnus dê tềng đap bơta lòng bơh trồ tiah brê bơnơm dê mờ tàm broă tam dră mờ bơta iơh bơsak.

Mờ bơta niam krơi is bơh jơnau yal yau kòn cau Bahnar dê, tềng đap bơta pơhìn phan lời wơl kah yau niam chài yal mờ bơr do gơtìp roh te\, nhai 4/2017, jơnau yal yau Bahnar neh ngan ngồn geh Bộ Van hoá, Thể thao mờ Du lịch dờp là phan lời wơl kah yau niam chài ờ di phan bơna kấp dà lơgar, nàng geh gùng dà sền gàr mờ prap gàr. Mờ bơta chài mờ bơta tă pơgồp tàm broă prap gàr bơta niam chài bơh yau, mò Y Phôih neh geh Chủ tịch lơgar pà sră Nghệ nhân ưu tú.

Quốc học jat ba\o Kon Tum- Cau blàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định