Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/12/2020

VOV4.K’ho- Jăt Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn yal, bơh 11 nhai tàm nam 2020 do, priă geh bơh broă tăc phan mờ lơgar bơdìh bơh broă lơh sa suơn sre, brê bơnơm, phan tàm dà kờp du\ geh 37 tơmàn 420 tơlăk dolar Mỹ, gơguh 2,4% pơn drờm mờ tu\ do nam lài.

Tàm bơta kal ke tài gơrềng bơh kòp Covid-19, geh ờ uă bơta phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre gam geh khà priă tăc mờ lơgar bơdìh uă rơlao jăt mờ tu\ do nam lài bè: phe, biăp, bùm blàng, kati, dơm chi mờ phan geh lơh bơh dơm chi, kơlhô, rơyah, gle.

Tu\ do neh geh 8 mpồl, phan tăc mờ lơgar bơdìh geh rơlao 1 tơmàn dolar Mỹ. Tàm hơ\ 7 mpồl, phan geh priă tăc mờ lơgar bơdìh rơlao 2 tơmàn dolar Mỹ, tàm hơ\ geh: kơphe, phe, gar điều, biăp, plai chi, kati, dơm chi mờ phan geh lơh bơh dơm chi.

Bè drà tăc phan mờ lơgar bơdìh, kờp bal tàm 11 nhai, lơgar Mỹ pơn jăt tai là drà kă bro geh uă ngan mờ khà priă tăc geh di pơgăp 9 tơmàn 800 tơlăk dolar Mỹ, gơguh 22,3% pơn drờm mờ tu\ do nam lài. Pơn jă tai là lơgar Lo kờp du\ geh mờr 9 tơmàn 200 tơlăk dolar Mỹ.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định