Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 5/8/2020

VOV4.K’ho- Jăt jơnau sồr bơh Bộ Y tế dê, tu\ làng bol mờ ală bơyô gơ wèt cau pal ơm yah ngài tàm hìu tài bơh kòp Covid-19, pal lơh jăt ală jơnau sồr tơnơ\ do nàng rcăng sơndră kòp:

Lơh jăt broă ơm yah ngài tàm hìu, tiah ơm kis di tơngai sồr, niam ngan rlau jơh ơm yah ngài tàm dùl cơldu\ is. Tàm tu\ dilah hìu bơnhă, tiah ơm kis ờ geh cơldu\ is den jơnờng bi\c bơh cau geh ơm yah ngài dê pal ai ơm yah ngài mờ jơnờng bi\c bơh ală cau tàm hìu bơnhă dê rềp ngan rlau jơh là bơh 2 thơk.

Cơldu\ ơm yah ngài pal geh tơl nhơm càl mu\t, sùm geh jùt ràu sàng goh, ba` ơn prăp uă ir phan bơna tàm cơldu\, tiah ơm yah ngài.

Đo is bơta duh să jan êt ngan kung là 2 dơ\ (drim mờ mho) dùl ngai; cih cồng nha đo mờ bơta pràn kơldang să jan bal tàm sră jăt sền pràn kơldang să jan pah ngai.

Pah ngai ba` lik uă bơh cơldu\ is, ba` tam tìp uă mờ cau tàm hìu, tiah ơm kis kung bè ală cau ndai; jăt sền is pràn kơldang să jan; lơh jăt ală broă lơh ràu goh să jan, pơn chèul glòm muh măt, sùm ràu tê mờ s[ong halà dà ràu goh khuẩn ndai.

Pah ngai yal mờ kuang bàng lơh sơnơm xã, sơnah [òn, thị trấn geh jàu drơng kơnòl broă jăt sền 2 dơ\ tàm drim mờ mho bè cồng nha đo bơta duh să jan mờ bơta pràn kơldang să jan bơh să tờm dê.

Yal mơ ai kuang bàng lơh sơnơm xã, sơnah [òn, thị trấn geh jàu drơng kơnòl broă jăt sền in tơnơ\ tu\ geh dùl tàm ală bơta gơ tơngo\ pin bơtờp kòp: duh să, bơsiă, kal ke tă nhơm.

Ba` lik lòt is bơh hìu, bơh tiah ơm kis.

Cau geh ơm yah ngài pal khòm tơrgùm chèu glòm muh măt, chèu, pơ àr jùt muh, mbùng bơr neh ngui mờ sơrbì tàm kơldung prăp sồ siă is mờ lời dùl anih tàm cơldu\ bơh cau geh ơm yah ngài dê.

Ba` sa bal mờ ală cau ndai tàm hìu, tiah ơm kis.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng