Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/10/2020

Sáng tác: Nguyễn Cường

Thể hiện: Y Moan

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định