Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho – Bộ Quốc phòng Australia pa pà git, ling dà lềng lơgar do rơcang tus bal ală dơ\ tàp ling Malabar mờ ling dà lềng ală lơgar gơ wèt mpồl 4 gah geh Mỹ, Nhờk, Ấn Độ mờ Australia tàm dà lềng Ấn Độ Dương tàm nhai tơ nơ\.

Tàm dùl jơnau yal bơr geh ai tơlik tàm mang 19/10, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Australia pà git, lơgar do geh ai mpồl ling tus bal dơ\ tàp ling dà lềng pah nam Malabar mờ Mỹ, Nhờk mờ Ấn Độ tàm tiah dà lềng gơ wèt tiah Ấn Độ Dương. Jơnau yal do kung neh geh Bộ trưởng Quốc phòng Australia, mò Linda Reynolds pà git tu\ mò gam geh dơ\ lòt còp lơgar Nhờk mờ tìp mat cribơyai broă mờ Bộ trưởng Quốc phòng lơgar Nhờk, ồng Kishi Nobuo.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định